Att bli studerande vid Normallyceum
Vårt gymnasium är ett allmänt gymnasium som erbjuder omfattande undervisning. Vi uppmuntrar våra studerande till självständigt arbete, införskaffande av gedigen allmänbildning, undersökande inlärning och vetenskapligt tänkande. Studerandena har möjlighet att under tiden i gymnasiet avlägga studier vid Helsingfors universitet. Vi värdesätter även kreativitet och praktiska färdigheter.

Vid Normallyceum i Helsingfors kan du avlägga diplom i huslig ekonomi, bildkonst, handarbete och gymnastik. Vi arrangerar många olika temadagar, studiebesök på museer och utställningar samt gör teater- och operabesök. I början av maj firar vi vår traditionella Norsens dag och i slutet av månaden tävlar vi i idrott mot Ressun lukio.

Några siffror

Antalet studerande uppgår till ungefär 245 och varje år antas ungefär 80 nya studerande. I samma byggnad finns åk 1–3 och 7–9 i grundskolan. Minimigruppstorleken är 10 studerande och normal gruppstorlek är ungefär 20–30 studerande.

De lägsta medeltalen för studerande som antagits till gymnasiet under föregående läsår:

2019–2020: 9,33

2020–2021: 9,50

2020–2021: 9,5

2021–2022: 9,46