Att bli studerande vid Normallyceum

Vårt gymnasium är ett allmänt gymnasium som erbjuder mångsidig undervisning. Vi uppmuntrar våra studerande till självständigt arbete, att skaffa sig en gedigen allmänbildning, undersökande lärande och vetenskapligt tänkande. Studerandena har möjlighet att genomföra studier vid Helsingfors universitet under gymnasietiden. Vi uppskattar också kreativitet och praktiska färdigheter.

Vi ordnar många olika temadagar, studiebesök på museer och utställningar och vi går på teater och opera. Det är möjligt att avlägga gymnasiediplom i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd och gymnastik i skolan. I början av maj firar vi traditionellt Norsens dag och i slutet av maj tävlar vi i idrott mot gymnasiet Ressu.

Öppet hus

Onsdagen den 24 januari 2023 kl. 18.00 ordnades ett öppet hus i balsalen för grundskoleelever som var intresserade av studier i Normallyceum Helsingfors och som söker till gymnasiet.

Läsårsstarten 2023–2024

Information för studerande som börjar första årskursen i gymnasiet hösten 2023: Anvisningar för nya gymnasister.

Några siffror

Gymnasiet har 245 studerande och 80 nybörjarplatser. I samma byggnad finns årskurserna 1–5 och 7–9. Gruppstorleken är minst 10 studerande, och vanligtvis varierar den mellan 20 och 30.

De lägsta medelvitsorden för studerande som antagits till gymnasiet under föregående läsår:

2019–2020: 9,33

2020–2021: 9,50

2021–2022: 9,46

2022–2023: 9,62

2023-2024: 9,67