Finska språkinlärare deltar i forskning

DigiTala har börjat samarbeta med gymnasier för att testa ett prov i muntlig språkfärdighet för personer som studerar finska som andra inhemska språk. Man kan även delta i testandet i distansundervisning, eftersom provet görs digitalt på Moodle med hjälp av instruering.

Bland annat provuppgifter, tidtabell samt instruktioner i provet testas med gymnasister. Två olika prov, som har planerats för språkinlärare på B1- och B2-nivån, används. Efter provet svarar studerandena på en enkät där deras åsikter kartläggs.

Genom det här fältprovet får man se hurdana utmaningar som förekommer i genomförandet av provet. Lärarnas observationer och utvecklingsidéer är också viktiga för projektet.

Gymnasiegrupper som studerar finska och svenska som andra språk (S2) bjuds in för att delta i forskningen. Samtidigt samlas material av talprov som hjälper att utveckla automatisk taligenkänning och skapa ett verktyg för bedömning av muntlig språkfärdighet som baserar sig på det.

Möjligt att delta på distans

Moodle fungerar som en kursplattform och provmiljö på webben. Detta möjliggör skolornas deltagande på distans under coronapandemin. Man ska inte vara nervös inför deltagandet eftersom DigiTalas forskare är med och hjälper studerande att genomföra provet genom videokoppling. Därmed passar provet utmärkt som en del av undervisning i muntlig språkfärdighet på distans. Respektive gymnasiegruppers finskalärare hjälper forskare i projektet med praktiska arrangemang.

Bedömning utvecklas samtidigt

DigiTala har tidigare samlat in och bedömt talprov på svenska. Nu samlas ett motsvarande material in från finska studerande så att man kan utveckla digitala hjälpmedel för undervisning i och bedömning av båda språk.

Förutom provuppgifterna testas nu bedömningskriterier för finska språket. DigiTala samarbetar med experter i finska från första början av materialinsamlingen och utvecklar både provuppgifterna och bedömningskriterierna så att de ska vara lämpliga. Senare bedömer en grupp de samlade talproven med holistiska och analytiska kriterier. Experternas bedömningar är viktiga i utvecklande av bedömningsverktyget.

Utarbetande av prov sker i samarbete med Studentexamensnämnden och Utbildningsstyrelsen

Material av talprov har tidigare på DigiTala-projektet samlats in av gymnasister som studerar svenska som andra inhemska språk. Nu är det dags för finska och S2-studerande. När proven har utvecklats, har kommentarer av personer som skapar språkprov för Utbildningsstyrelsen och studentexamen utnyttjats.

Välkommen med! Här hittar du mer information om projektets mål samt om materialet som samlas in: Information för deltagare. Titta också på videon om DigiTala.

Om du vill delta i projektet, kan du kontakta Anna von Zansen: anna.vonzansen@helsinki.fi