Studier i kemi ger goda förutsättningar för arbetslivet

Enligt Mai Tran, som arbetar inom läkemedelsindustrin, är det mångsidigheten inom kemi som lockar.

– I laboratoriet förvandlas teorin till praktik. Där får man själv agera och se hur en kemisk reaktion sker framför ögonen på en, och en lösnings färg eller tillstånd förändras. Så beskriver Mai Tran de mest spännande ögonblicken under sina kemistudier. Hon arbetar nu som utvecklingskemist vid läkemedelsföretaget Orion.

Tran utexaminerades från Helsingfors universitet sommaren 2015 med huvudämnet organisk kemi.

För henne var det inte självklart att välja studier i kemi. Trans första alternativ hade varit tandläkarstudier, men hon misslyckades i inträdesprovet. Däremot kom hon in till kemistudierna direkt med sin eximia i kemi på studentbetyget.

– Under mitt första studieår förberedde jag mig för inträdesprovet till medicinska vid sidan av studierna, men i något skede märkte jag att medicinstudier inte intresserade mera. Kemi var däremot min grej. Jag tog inte inträdesprovet till medicinska en andra gång, säger Tran.

Räkneövningar och laboratoriearbete

I gymnasiet hade Tran lätt för kemi och hon behövde inte anstränga sig för att få goda betyg. Kemins logiska egenskaper passade Tran.

– Man studerar mycket mera självständigt vid universitetet än i gymnasiet. Man måste själv ta ansvar för sin inlärning och att man gick på föreläsningarna. Det finns ingen närvaroplikt på universitetet. En annan stor skillnad är hur krävande kemistudierna är. Man går mycket djupare in i ämnet vid universitetet, förklarar Tran.

För Tran var dagarna under de första studieåren fyllda med föreläsningar, anteckningar och tenter samt räkneövningar och laboratoriearbete. Under magisterstudierna hade hon mera självständigt arbete i laboratoriet och i smågrupper.

– Från början av studierna blev jag vän med tre andra kemister. Vi studerade tillsammans och agerade bollplank för varandra. Den vänskapen har fortsatt också efter studierna.

Som biämnen valde Tran fysik och farmakologi.

– Jag valde fysik eftersom ämnet stöder kemi och jag var redan bra på det. Farmakologin valde jag eftersom jag var mycket intresserad av läkemedelsforskningen och -industrin.

Under magisterstudierna specialiserade sig Tran på organisk kemi, där man både tillverkar organiska föreningar (syntes) och studerar egenskaperna och halterna hos organiska föreningar (analys).

Tran skrev sin Pro gradu-avhandling på beställning åt medicinföretaget Orion. I den studerade hon optimeringen av en syntesmetod. Med hjälp av en reaktion kan man syntetisera olika molekyler.

– Arbetet med avhandlingen var mycket lärorikt och jag fick en klar bild av hurdant forskarens arbete är. Efter att jag slutfört avhandlingen fick jag en liten ersättning för mitt arbete, berättar Tran.

Arbetskarriär via sommarjobb

Redan under sitt andra studieår fick Tran ett sommarjobb inom sin egen bransch. Hon deltog i ett forskningsprojekt vid Orion, där hon syntetiserade olika organiska föreningar.

– Jag sommarjobbade hos Orion tills jag blev utexaminerad. Ju längre jag kom med mina studier, desto mera ansvar fick jag.

Tran arbetar fortfarande på samma läkemedelsföretag över sex år efter att hon blev färdig magister. Det är ett stort företag, så det finns många olika uppgifter och arbetet har varit omväxlande.

Med åren har Tran arbetat som teamledare och sakkunnig för kvalitetskontroll samt utvecklingskemist inom produktcykelhantering. I den senare uppgiften utförde hon bl.a. hållbarhetsforskning för läkemedel och skapade dokumentering som krävs av myndigheterna.

Nu arbetar hon som utvecklingskemist vid centralen för metodutveckling.

– Mitt arbete är verkligen intressant och omväxlande. Jag utvecklar nya och förbättrar gamla analysmetoder och löser därtill hörande problem. Jag arbetar med olika läkemedelsprodukter och analystekniker. Jag lär mig konstant nya saker, säger Tran.

Enligt Tran gav kemistudierna henne goda färdigheter för arbetslivet, men sist och slutligen lär man sig mest av själva det praktiska arbetet.

Trans studiekolleger har fått jobb inom bl.a. olika industrier, tullen, sjukhus, forskningsinstitutioner, bokförlag, som lärare, forskare... Kemi förekommer överallt, från tvättmedel till smarttelefoner och textiler.

– Kemi erbjuder en väldig mängd möjligheter. Under studietiden förstod jag inte riktigt hur många olika arbetsplatser som behöver kemister, säger Tran.

I framtiden tänker hon själv ännu fördjupa och bredda sina kunskaper i kemi. Efter universitetsstudierna och över sex år av arbetserfarenhet finns det ännu mycket att lära sig.

– Arbetet inom läkemedelsindustrin är mycket intressant, men ibland har jag funderat på att man kunde ju ännu byta till någon helt annan bransch inom kemin. Det finns massvis med alternativ.

Kandidatprogrammet i kemi

Då man behöver nya material, forskning i ämnenas egenskaper, utveckling av tillverkningsmetoder, avskiljning och identifiering av ämnen, rengöringsmetoder och kvalitetskontroll, behöver man kemister. Kemiindustrin hör till de viktigaste industrierna i Finland, och kunskaper i branschen behövs i många olika sammanhang – från läkemedel till solpaneler och material för mikroelektronik, från miljöforskning till utveckling av biomaterial.

Då du har fullbordat en kandidatexamen kan du fortsätta dina studier inom t.ex. följande magisterprogram

  • Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences
  • Master's Programme in Materials Research
  • Master's Programme in Atmospheric Sciences
  • Master's Programme in Theoretical and Computational Methods