Urvalsprov

Urvalsprovet i farmaci hålls på onsdag 31.5.2023 kl 09.00 - 12.00.
Universitetens urvalsprovsanvisningar

Helsingfors universitet

Östra Finlands universitet

Åbo Akademi

Gamla urvalsprov

Gamla urvalsprov i farmaci hittar du här.

Vad ska man ta med sig till det di­gi­ta­la ur­vals­pro­vet?

Det digitala urvalsprovet görs på en egen bärbar dator i universitetets trådlösa nätverk.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Personer som kommer för sent får inte delta i provet.

Du ska vara beredd på att uppvisa ditt identitetsbevis när du kommer till urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Ta med dig till urvalsprovet:

 • Identitetsbevis med foto. Godkända identitetsbevis anges ovan.
 • Bärbar dator och datorns laddningskabel. Du kan inte delta i urvalsprovet med surfplatta eller telefon.
 • Identifieraren (QR-kod). identifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet per sms och e-post.
 • Penna för eventuella anteckningar. Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.

Om du vill kan du också ta med en sladdansluten mus eller ett tangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.

Bär­bar da­tor och krav på ut­rust­ning­en

Du avlägger det digitala urvalsprovet på din egen bärbara dator i universitetets lokaler på urvalsprovsdagen.

Du kan inte delta i urvalsprovet

 • med en surfplatta eller telefon,
 • om du inte har med dig en bärbar dator eller
 • om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis.

Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk.

Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en laddningskabel så att du vid behov kan ladda din dator.

Krav på ut­rust­ning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan selain.korkeakouluun.fi kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome
 1. Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/. Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som eventuellt är i bruk.
 2. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget.
 3. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk!
 4. Om du har flera tillägg, ta dem alla ur bruk genom att klicka på den blåa knappen för dem alla.
 5. Tilläggen är nu ur bruk!

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox
 1. Klicka upp hamburgarmenyn i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
 2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas.
 3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera.
 4. Bredvid tilläggets namn uppenbarar sig texten ”Inaktiverad”. Upprepa detta för alla tillägg.

Se vid behov denna anvisning med bilder om hur du tar tillägg ur bruk i Chrome och Firefox (pdf).

 

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 11 (Big Sur)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Iden­ti­fi­e­ra­re

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet.

Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Identifieraren skickas endast till de sökande vars urvalsprov genomförs i Vallu-tjänsten.

Öva på att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov

Du kan på förhand öva på att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter på adressen testikoe.korkeakouluun.fi.

Alla exempeluppgifter är helt fiktiva. Det egentliga urvalsprovet som du ska delta i, innehåller inte nödvändigtvis alla olika typer av uppgifter som förekommer på testsidorna eller följer samma poängsättning som i dem. Även räknaren och planeditorn används endast i en del av urvalsproven.

Information om det egentliga urvalsprovet som du ska delta i hittar du på Studieinfo och webbsidan för gemensamma antagningar och andra antagningssamarbeten.