Ansökan

Ansökan till ansökningsmålen inom urvalsprovssamarbetet i farmaci görs i tjänsten Studieinfo i samband med den gemensamma ansökan till högskolorna. Vårens ansökningstid börjar 13.3.2024 kl. 8.00 och går ut 27.3.2024 kl. 15.00.
Ansökningsinstruktioner

Fyll i ansökningsblanketten för den gemensamma ansökan till högskolorna i Studieinfo. Du kan söka till högst sex (6) olika ansökningsmål och du ska rangordna dem enligt prioritetsordning på ansökningsblanketten. Bland dina ansökningsmål kan det finnas både ansökningsmål inom farmaci och andra ansökningsmål.

Kontrollera villkoren för ansökningsbehörighet och visandet av språkkunskaper i antagningskriterierna och lämna in de bilagor som krävs enligt anvisningarna.

Till ansökningsmålen inom urvalsprovssamarbetet i farmaci väljs nya studerande genom två olika antagningssätt: med betyg och genom urvalsprov. Urvalsprovet är gemensamt, men alla deltagande universitet bestämmer själv om sina antagningskriterier. Antagningskriterierna hittas på universitetens egna hemsidor och i Studieinfo.

Du behöver inte meddela vilket antagningssätt du söker på. Du beaktas inom de antagningssätt som din utbildningsbakgrund lämpar sig för.

De exakta antalen nybörjarplatser inom respektive utbildningsprogram uppges på ansökningsmålens sidor.