Urvalsprovssamarbetet i farmaci

Vad är urvalsprovssamarbetet i farmaci?

Urvalet till de finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogrammen i farmaci sker genom urvalsprovssamarbete. Följande universitet deltar i urvalsprovssamarbetet: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi.

Urvalsprovssamarbetet innebär att alla utbildningar som deltar i samarbetet har ett gemensamt urvalsprov. Du kan samtidigt söka till ett eller flera ansökningsmål som deltar i urvalsprovssamarbetet. Du behöver rangordna ansökningsmålen i prioritetsordning på ansökningsblanketten i Studieinfo.