Statistik

På den här sidan hittar du information om antalet sökande och poäng under tidigare år. Noggrannare statistik för varje utbildning och universitet samt annan tilläggsinformation ges av respektive universitet.

Obs! Åbo Akademi deltog våren 2020 för första gången i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området. Därför hittas ingen statistik om Åbo Akademis ansökningsmål under perioden 2015-2019.
Poänggränserna 2024

Poänggränserna för första skedet i antagningen till lärarutbildningarna

Obs. Poänggränserna för betygsantagningen kan ha sjunkit i och med publiceringen av VAKAVA-provspoängen (5.6.2024).

VA­KA­VA: an­ta­let sö­kan­de och prov­po­äng

VA­KA­VA an­ta­let sö­kan­de 2015-2023

VAKAVA SAMMANLAGT 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022 2023
Ansökningar 24466 23172 20440 19601 17440 23178 23576 22322 22892
Sökande 10058 9511 8400 8179 7218 9881 9804 9155 9460
Deltagare i VAKAVA-provet 7243 6975 6147 5919 5425 8502 6076 5082 6023

* OBS! I siffrorna för år 2020 har det inte tagits hänsyn till ansökningsmålet Elinikäinen oppiminen ja kasvatus vid Tampereen yliopisto eller ansökningsmålen för idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylän yliopisto som undantagsvis var med i VAKAVA år 2020.

Poäng från VAKAVA-provet 2015-2023

Poäng från VAKAVA-provet Högsta erhållna poängantal / Provets maxpoäng
2023 105,92 / 124
2022 107,25 / 122
2021 100 / 106
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179