Begäran om omprövning

Om du anser att beslutet i studentantagningen är felaktigt kan du lämna in en begäran om omprövning.

Du kan lämna in din begäran om omprövning under perioden 4–18.7.2024 före kl. 15.00.


Hur begäran om omprövning lämnas in

Du kan begära om omprövning med en ansökan till alla ansökningsmål som räknas upp nedan. Skriv på blanketten för begäran om omprövning alla de ansökningsmål inom det pedagogiska området som du ansöker om begäran om omprövning till. 

Helsingin yliopisto

 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Magisteransökan, allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Maisterihaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri ( 3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto

 • Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024
 • Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024
 • Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024

Oulun yliopisto

 • Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Tampereen yliopisto

 • Erityisopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Turun yliopisto

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Åbo Akademi

 • Hushållsvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Slöjdvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), nationell flerformsutbildning för personer verksamma inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat (3 år), Helsingin yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Helsingin yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Itä-Suomen yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Jyväskylän yliopisto                          
 • Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus, Oulun yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi, Tampereen yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi, Turun yliopisto
 • Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning (Vasa), pedagogie kandidat (3 år), Åbo Akademi (HUOM. Mukana vain yhteisessä soveltuvuuskokeessa.)                         

Helsingin yliopisto

 • Maisterihaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Itä-Suomen yliopisto 

 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2023)
 • Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka tai kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2023)
 • Avoimen väylä, varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op, Joensuu
 • Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) 85 op, Joensuu
 • Läntinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Jyväskylän yliopisto

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, erityispedagogiikan maisteriohjelma (erityisopettaja), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, ohjausalan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto

 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Turun yliopisto

 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja, Turku, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v +2v)

Åbo Akademi

 • Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning (Vasa), pedagogie magister (2 år)
 • Nordiska: Klasslärare: Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Nordiska: Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Nordiska: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)             
 • Nordiska: Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Klasslärare: Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Speciallärare: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)

Se närmare anvisningar på Helsingfors universitets webbsida om omprövning.

*När det gäller ansökningsmål i den separata ansökan kan du med denna ansökan endast begära om omprövning till ansökningsmålens lämplighetsprov. Om du begär om omprövning till antagningens första skede, skicka ansökan till ansökningsmålets universitet.