HPRC:s evenemang våren 2024

Välkommen till Helsinki Practice Research Centren (HPRC:s) evenemang våren 2024 för att höra om och diskutera aktuell forskning!

 

 

Välkomna på Helsinki Practice Research Centres (HPRC) evenemang för att lyssna och diskutera om aktuell forskning. 

 

Under våren fortsätter Practice Research Talks och International Doctoral Practice Research Seminar samt forskningsmorgonkaffe i socialt arbete som ordnas i samarbete med Socca och Helsingfors stad. HPRC:s tillställningar är öppna för alla som är intresserade av forskning

Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete är speciellt inriktade till professionell inom det sociala området, ledningen, sakkunniga och utvecklare.

Practice Research Talks och International Doctoral Practice Research Seminar  är fokuserade på nationellt och internationellt forskningssamarbete och diskussionen kommer att föras på engelska. Vi välkomnar även aktörer på andra högskolor eller tredje sektorn, praktiker och andra intresserade.

Närmare program och länkerna till tillställningarna kommer att uppdateras på HPRC:s hemsida närmare tillställningarna

 

International Doctoral Practice Research Seminar

Friday 12 April 2024, 9am-11am UK time / 11am-13pm Finnish time/ 8-10 pm Australian time
Online seminar hosted by the Helsinki Practice Research Centre, University of Helsinki, The Centre of Social Work Innovation and Research, University of Sussex, UK, and The University of Melbourne, Australia.

 

Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete

26.4. klo 9-10.
Dekolonisaatiosta suomalaisessa sosiaalityössä. Satu Ranta-Tyrkkö, yliopistonlehtori, dosentti

31.5. klo 9-10.
Väitöskirja: Selviytymistarinoilla yhteiskuntaan. Narratiivinen tutkimus rikos- ja päihdetaustaisista kokemusasiantuntijoista, Janika Lindström, sosionomi (ylempi AMK)

https://www.socca.fi/tapahtumat

 

Helsinki Practice Research Centre

Följ HPRC: i Facebook