HPRC:s evenemang våren 2023

Välkommen till Helsinki Practice Research Centres (HPRC) evenemang under våren 2023, för att höra om och diskutera aktuell forskning.

Under våren återkommer Dagen för praktikforskning, Practice Research Talks samt International Doctoral Practice Research Seminar, vilka lanserades 2022. Dessutom piloterar Kompetenscentret för det sociala området i Nyland Socca tillsammans med Nylands Praxis-nätverk Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete, särskilt riktat till professionella inom klientarbete.

Målgrupp

HPRC:s evenemang är öppna för alla intresserade av forskning.

Målgruppen för Dagen för praktikforskning och Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete är bl.a praktiker, ledningen, experter och utvecklare inom det sociala området.

Practice Research Talks -webbinarium och International Doctoral Practice Research Seminar ordnas på engelska och riktar sig därför till såväl den nationella som den internationella forskningsgemenskapen. 

Vårens forskningsmorgonkaffe -webbinarier ordnas på finska, men du kan delta i diskussionen även på svenska. Dagen för praktikforskning ordnas tvåspråkigt.

 

31.3. kl. 9–10.00    Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete/ webbinarium

Luottamuksen rakentumisen elementit sosiaalityössä iäkkäiden asiakkaiden kanssa

Tiina Soukiala, erikoissuunnittelija, Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Liity tutkimuskahveille tästä linkistä

 

28.4. kl. 9–10.00     Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete/ webbinarium

Taloussosiaalityö lapsiperheissä

Katri Viitasalo, erikoistutkija, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Meri Moisio, projektitutkija, Turun yliopisto/INVEST

Liity tutkimuskahveille tästä linkistä

 

5.5. kl. 12.00–15.30     Dagen för praktikforskning/ hybridevenemang

                                                  

17.5. at 10–12.00 EET     International Doctoral Practice Research Seminar/ webinar

 

24.5. at 10.00-11.30 EET     Practice Research Talks/ webinar

Democratising Knowledge Production through Methodological Innovations

Sui-Ting Kong, Associate Professor in Social Work, Durham University

 

26.5. kl.  9–10.00     Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete/ webbinarium

Vaikuttavuuden arviointi sosiaalityössä

Elina Aaltio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Liity tutkimuskahveille tästä linkistä

 

Tilläggsinformation

Ytterligare information om program och anmälan uppdateras på HPRC:s webbsida  inför evenemangen.

Dagen för praktikforskning, Practice Research Talks, International Doctoral Practice Research Seminar:

Helsinki Practice Research Centre

Forskningsmorgonkaffe i socialt arbete:

https://www.socca.fi/tapahtumat

Följ HPRC på Facebook