Tjänster för media

Naturhistoriska centralmuseet Luomus fungerar som en separat forskningsinstitution underställd Helsingfors universitet. Museets samlingar innehåller botaniska, zoologiska, geologiska och paleontologiska objekt. Luomus har tre för allmänheten öppna besöksmål: Naturhistoriska museet och de botaniska trädgårdarna i Kajsaniemi och Gumtäkt.
Kontaktuppgifter till kommunikationen och marknadsföring

Medietjänstens kontaktuppgifter, Campus Vik comms-viikki@helsinki.fi 

Koordinator för marknadsföring, Luomus Salla Mehtälä

Hitta en expert

Hitta forskare i Sök experten portalen eller se expertlistan.

Bilder för media

Media får fritt använda bilderna i anslutning till artiklar som berör forskning och övrig verksamhet vid Naturhistorista centralmuseet. Användning för andra ändamål ska begäras från koordinator för marknadsföring.

Vid publicering ange fotografens namn samt Naturhistorista centralmuseet Luomus.

Fotografering och lokaluthyrning

Förfrågningar om fotografering: tilat@luomus.fi
Lokalförfrågningar: tilat@luomus.fi

Läs först Fotografering, lokaluthyrning och ansökan om utställning sidan.

Finlands Artdatacenter

Finlands Artdatacenter samlar information av arter tillgänglig till ett ställe. Artinformation är viktig för samhällelig beslutsfattande, vetenskaplig forskning och för medborgare som är intresserade av miljön. 

Rättigheterna till bilderna som lagras i Artdatacenter tillhör fotograferna. Bilden visar information om licensen.

Nyheter