Självständiga uppgifter, Naturhistoriska museet

Uppgifterna har planerats så att svaren söks och fotograferas vid Naturhistoriska museets utställningar, då uppmärksamheten i första hand riktas till arter och helheter som förekommer vid utställningen.
Självständiga uppgifter för daghemsgrupper

Museimiljön observeras med hjälp av museibingo.  

Självständiga uppgifter för grundskolan

För Naturhistoriska museets utställningar finns det självständiga uppgifter i form av fotograferingsuppgifter. För dem behövs mobiltelefoner eller pekplattor. Anvisningar för uppgifterna kan lånas vid museet eller skrivas ut på förhand. 

Uppgifter:

Avbilda livets historia
Avbilda världens natur

Avbilda förändring i luften
Avbilda Finlands natur
 

Självständiga uppgifter för gymnasiet

För Naturhistoriska museets utställningar finns det självständiga uppgifter i form av fotograferingsuppgifter. För dem behövs mobiltelefoner eller pekplattor. Anvisningar för uppgifterna kan lånas vid museet eller skrivas ut på förhand. 

Uppgifter:
Avbilda livets historia
Avbilda världens natur
Avbilda förändring i luften
Avbilda Finlands natur