Självständiga uppgifter, Kajsaniemi botaniska trädgård

Uppgifterna har planerats så att svaren söks och fotograferas i växthusen vid Kajsaniemi botaniska trädgård, varvid uppmärksamheten i första hand riktas till arter och helheter som förekommer vid utställningen. Glada lärstunder!
Grundskolor

De självständiga uppgifterna för växthusen har planerats för grundskolor. För Hitta växten-uppgifterna behöver gruppen mobiltelefoner eller pekplattor. Uppgifterna kan skrivas ut i skolan eller lånas i kassan. 

Skanna och lär dig

Med QR-koden kan du läsa mer information om växthus och deras växter. Du kan hitta rosa skyltar i växthus bredvid växtnamnskyltar. Välkommen att lära dig mer om växter!