Vieraslajit.fi, den viktigaste informationskanalen om främmande arter, har förnyats

Allmänheten kan nu hitta information om främmande arter lätt och behändigt på den omarbetade webbplatsen Vieraslajit.fi. Administratör för webbplatsen är artinformationscentralen Suomen Lajitietokeskus och webbleverantör är Naturresursinstitutet.

Vieraslajit.fi är allmänhetens webbplats för information om främmande arter i Finland. Efterfrågan på information har ökat bland annat till följd av ändringar av lagstiftningen.

Allmänheten kan nu hitta information om främmande arter lätt och behändigt på den omarbetade webbplatsen Vieraslajit.fi. Administratör för webbplatsen är artinformationscentralen Suomen Lajitietokeskus och webbleverantör är Naturresursinstitutet. Andra informationsleverantörer är bland annat Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och Livsmedelsverket.

– Vieraslajit.fi lanserades 2014. Under de gångna sju åren har efterfrågan på information om främmande arter ökat i takt med ändringar i lagstiftningen, nya hanteringsplaner och uppdaterade artförteckningar. Vårt mål är att de som behöver information hittar den lätt på webbplatsen, säger specialforskare Erja Huusela på Naturresursinstitutet.

Webbplatsen har omarbetats så att den nu är mer användbar, tillgänglig och kompatibel med olika datasystem samt har fler funktioner för informationssökning och hantering av information.

– Dessutom möjliggör den nya tekniken språkversioner, så nu har vi också ett gediget utbud på svenska, säger enhetschef Kari Lahti från Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet. Museet samordnar artinformationscentret som arbetar med att sammanställa all artinformation i Finland och göra den allmänt tillgänglig.

Översättningen av artkortsinformationen har påbörjats 2020 och arbetet fortsätter 2021. Målet är att all väsentlig information finns tillgänglig på både finska och svenska.

På Vieraslajit.fi finns mycket information om främmande arter, inklusive anvisningar för identifiering och bekämpning av dem. Användarna kan rapportera observationer och granska observationskartor över olika arter. Tjänsten omfattar de främmande arterna enligt både EU-förteckningen och den nationella förteckningen samt information om lagstiftningen och hanteringsplanerna. På webbplatsen publiceras också aktuella nyheter och sammanställningar av information om främmande arter från andra källor. Under Samhällsaktiviteter finns ett avsnitt om bland annat projektet VieKas LIFE.

För mer information och feedback kontakta

vieraslajiportaali@luke.fi

Vieraslajit.fi