Snart dags för sjöfågelinventering - taxeringen ger viktig information om sjöfågelpopulationerna

Det viktigaste målet med sjöfågelinventeringen är att följa upp förändringarna i de häckande populationerna och kartlägga ändernas fortplantningsresultat i olika slags vattenområden och på olika håll i Finland.

Det är snart dags för inventeringssäsongen för sjöfåglar i Södra och Mellersta Finland. I Norra Finland får man ännu ge sig till tåls tills isarna går upp. Sjöfågelinventeringen genomförs årligen på fasta platser antingen som punkt- eller omloppsinventeringar.

I maj görs först två taxeringar av antalet par. Den första taxeringen görs ungefär en vecka efter att isarna gått upp och den andra 2–3 veckor senare. På samma inventeringsställen kan man också i juli delta i kulltaxeringar som är koordinerade av Naturresursinstitutet.

I Södra Finland kan inventeringen göras redan fr.o.m. 25.4.

Det viktigaste målet med sjöfågelinventeringen är att följa upp förändringarna i de häckande populationerna och kartlägga ändernas fortplantningsresultat i olika slags vattenområden och på olika håll i Finland.  Uppgifterna behövs för planeringen av habitatvården för sjöfåglar och dimensioneringen av jakten samt för bevarande av den biologiska mångfalden i akvatiska miljöer. Uppgifterna används av viltförvaltningen samt organisationer som arbetar med att skydda sjöfåglar och akvatiska miljöer.

Taxering är enkelt och intressant

Taxeringen ska helst omfatta alla sjöfågelarter, men taxering av vadare, måsfåglar och tättingar är frivilligt. Taxeringar utförs av både amatörornitologer och jägare som använder i stort sett samma metoder.

En punkträkning tar normalt endast 5–15 minuter, men mera tid krävs på fågelrika punkter. Karga sjöar är snabbare att inventera än näringsrika sjöar. Det betyder att man under en förmiddag inventerar en rutt med flera punkter. Lämpliga observationsplatser är lättåtkomliga uddar, strandklippor, fågeltorn och bryggor med god sikt mot vattenområdet.

Med tanke på materialets representativitet bör taxeringar utföras i alla typer av vattendrag i regionen varje år. Även om det blir avbrott i taxeringarna i en enskild punkt lönar det sig ändå att fortsätta inventeringen eftersom avbrutna tidsserier också kan användas vid beräkningen av populationsindex.

Naturhistoriska centralmuseet och Naturresursinstitutet tar i samarbete med BirdLife Finland årligen fram en uppskattning av sjöfågelpopulationerna. Sjöfågelsinventeringar har gjorts sedan 1986.

Mer information:

Heidi Björklund, forskningskoordinator, Naturhistoriska centralmuseet, tfn 050 318 2334, heidi.bjorklund@luomus.fi
Toni Laaksonen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2130, toni.laaksonen@luke.fi
Katja Ikonen, expert, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 7010, katja.ikonen@luke.fi