Sjöfåglarnas höstflyttning har försenats i Finland

De Finska sjöfåglarna stannar allt längre i vårt land om höstarna. Enligt nya forskningsrön har grågåsen och viggen skjutit upp sin höstflyttning med t.o.m. en månad. Denna studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ornithology.

De Finska sjöfåglarna stannar allt längre i vårt land om höstarna. Enligt nya forskningsrön har grågåsen och viggen skjutit upp sin höstflyttning med t.o.m. en månad. Denna studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ornithology.

 

Klimatförändringen har påvisats ändra på arters fenologi och det vanligaste exemplet på detta är fåglarnas vårflyttning som blivit tidigare över åren. Däremot har klimatförändringens effekter på höstflyttningen studerats markant mindre än vårflyttningen. Flyttningsdata som samlats in på Hangö fågelstation visar att flera sjöfågelarter har skjutit upp sin höstflyttning över de senaste 30 åren.

I denna undersökning granskades flyttningstiderna mellan juli och november för femton sjöfågelarter, varav t.o.m. sex arter försenat sin flyttning söderut. Dessa arter är grågås, bläsand, kricka, vigg, svärta och knipa. Grågåsen och viggen ändrade mest på sitt höstliga flyttningsschema genom att stanna ca. en månad längre i Finland.

Den enda arten som flyttar tidigare än förut är sädgåsen. Sädgåsen är ett eftertraktat vilt, och det är det möjligt att den tidigare flyttningen kan bero på ett ökat jakttryck, som får fåglarna att flytta tidigare.

En över lag senare flytting kan även inverka på jaktbarheten av sjöfåglar, eftersom jakttrycket varierar stort mellan olika områden i Europa. Då höstflyttningen blir senare kommer jaktbarheten av änder att minska i södra Europa medan den kommer att bli bättre i norra Europa.

Denna forskning är publicerad på Journal of Ornithologys hemsidor och genomfördes av forskare på Naturhistoriska Centralmuseet i Helsingfors och forskningsinstitutet Aronia i Ekenäs.

Länk till nyheten på BBC:s hemsida: www.bbc.co.uk/nature/15783321

Länk till vetenskapliga tidskriften: www.springerlink.com/content/12g4k839p2837140

Naturhistoriska centralmuseet: www.luomus.fi/svenska
Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia: www.novia.fi/aronia

Tilläggsuppgifter:
Intendent Aleksi Lehikoinen, Naturhistoriska Centralmuseet, 045-135 75 32, förnamn.efternamn@helsinki.fi.

Forskare, Kim Jaatinen, Aronia forskningsinstitutet, 040-594 51 86, förnamn.efternamn@novia.fi

Grågås är en av arter som ändrade sina höstliga flyttningsschema (bild: Aleksi Lehikoinen)