Satellitpejling avslöjar: stor årlig variation i flyttfåglars ruttval

Finländska bivråkar väljer ofta helt olika rutter på sina färder mellan häckningsområdena och övervintringskvarteren i Afrika. Det är ett centralt resultat från ett flerårigt forskningsprojekt var denna undanskymda skogsrovfågels rörelser undersöks via satellitpejling.

Helsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS

Yrkeshögskolan Novia
Estación Biólogica de Doñana, C.S.I.C.

Finländska bivråkar väljer ofta helt olika rutter på sina färder mellan häckningsområdena och övervintringskvarteren i Afrika. Det är ett centralt resultat från ett flerårigt forskningsprojekt var denna undanskymda skogsrovfågels rörelser undersöks via satellitpejling.

- Hittills har man antagit att fåglar på sina färder till och från sina sydliga övervintringsområden långt väljer att flyga längs samma rutt år efter år. Men på basen av den variation vi kunnat dokumentera i ruttvalet bland bivråkar är det klart att det inte alltid stämmer, berättar forskningsprojektets ledare Patrik Byholm.

Till exempel valde den sydösterbottniska bivråkshanen Kari under årets höstflyttning över Balkanhalvön att följa Svarta havets västkust medan rutten ett år tidigare gick längs Adriatiska havets östkust. Medelhavet korsade Kari båda höstarna ändå via Grekland. På senaste vårs återfärd från övervintringsområdet i Gabons tropiska regnskogar valde Kari igen att korsa Medelhavet via Tunisien och Italien.

- Dessutom är variationen i ruttval mellan olika individer förbluffande stor. Till och med syskon uppväxta i samma bo väljer ofta helt olika rutter, sammanfattar Byholm.

Enligt honom är variationen i bivråkarnas val av flyttningsrutt så stor att den är utmanande att förklara utifrån rådande teorier om evolutionen av fåglars migration.

- Det mångsidiga valet av flyttningsrutter kan också försvåra skyddet av bivråken, resonerar Byholm.

I forskningsarbetet deltar forskare från Yrkeshögskolan Novia, Helsingfors universitet och Estación Biólogica de Doñana, C.S.I.C. i Spanien.

Tilläggsinformation:
Patrik Byholm, Yrkeshögskolan Novia, patrik.byholm(at)novia.fi, 050-3466865
Jari Valkama, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS , jari.valkama(at)@helsinki.fi, 09-191 28849

Länk till bivråksprojektets Internet-sida:
www.luomus.fi/svenska/zoologi/bivrakar (på svenska)
www.luomus.fi/elaintiede/mehilaishaukat (på finska)

En av forskningsprojektets satellitbivråkar, Mikko, fotograferad i slutet av maj på Porkala udd under sin färd till sitt häckningsrevir i Birkaland (foto: Erkki Hallila)