Satelliter följer med finländska bivråksfamiljers flyttning

Bivråken var ännu för några årtionden sedan en av Finlands talrikaste rovfåglar, men beståndet har sedan dess kraftigt minskat. De exakta orsakerna till minskningen är okända. På grund av den negativa beståndsutvecklingen ändrades bivråkens hotstatus från livskraftig till sårbar år 2010. För tillfället uppskattas det att det finns 3000 häckande par i Finland.

Bivråken var ännu för några årtionden sedan en av Finlands talrikaste rovfåglar, men beståndet har sedan dess kraftigt minskat. De exakta orsakerna till minskningen är okända. På grund av den negativa beståndsutvecklingen ändrades bivråkens hotstatus från livskraftig till sårbar år 2010. För tillfället uppskattas det att det finns 3000 häckande par i Finland.

Sommaren 2011 försågs tio finländska bivråkar med satellitsändare inom ramen för ett gemensamt forskningsprojekt mellan Helsingfors universitet och Yrkeshögskolan Novia. Med hjälp av sändarna fås nya och detaljerade uppgifter om bivråkarnas migrationsrutter, övervintringsområden och rörelsemönster på häckningsområdet. Förhoppningen är att den nya informationen skall ge djupare insikter i orsakerna till varför arten minskat. Speciellt intressant är att projektet möjliggör uppföljning av hela vråkfamiljers flyttning och övervintring – detta är något som inte tidigare gjorts i finländska förhållanden.

Fem häckande föräldrafåglar och fem ungar försågs med sändare. Fåglarna är hemma från fyra olika orter: paret Tiina och Kari med sina ungar Piff och Puff märktes i Jurva, paret Annika och Mikko med sin unge Roosa i Hämeenkyrö, hanen Jouko och hans unge Jaana i Lavia, samt ungen Lars i Närpes.

Alla fåglar har redan påbörjat sin farliga och långa resa till övervintringsområdena i tropiska Afrika. Fåglarnas flyttning kan följas med på Naturhistoriska centralmuseets nätsidor på adressen www.luomus.fi/svenska/zoologi/bivrakar. För tillfället är Annika den som har hunnit längst, och den 5.9. befann hon sig redan på Krim med Svarta havet framför sig som nästa stora utmaning.

Forskningen som leds av FD Patrik Byholm finansieras av Koneen Säätiö och Aktiastiftelsen i Pörtom.

Ytterligare uppgifter:

lektor Patrik Byholm, tel. 050-3466865, patrik.byholm @ novia.fi
Yrkeshögskolan Novia
överintendent Jari Valkama, tel. 050-5820572, jari.valkama @ helsinki.fi
Naturhistoriska centralmuseet

Bivråken Kari (bild: Daniel Burgas)

Bilder för media (bilder: Daniel Burgas):
Kari: www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/Kari_DanielBurgas.jpeg

Bivråksnäste:
www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/Kiipeamista_DanielBurgas.jpeg