Naturhistoriska centralmuseet lockade allt fler besökare 2018

I fjol besökte allt som allt 266 000 naturvänner i olika åldrar Naturhistoriska centralmuseet Luomus besöksmål Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna.

Särskilt antalet besökare i museets botaniska trädgårdar har ökat.

Växthusen och utomhusträdgården i Kajsaniemi botaniska trädgård besöktes av cirka 84 000 växtintresserade. Antalet besökare i utomhusträdgården är en uppskattning, eftersom inträdet till trädgården än så länge är gratis och för att man inte för statistik över besökarna.

Gumtäkt botaniska trädgård hade cirka 18 000 besökare. Gumtäkts säsong har redan inletts med det traditionella familjeevenemanget ”Vappushokkelo” som anordnas av biologistudenter. Evenemanget lockade till sig nästan 2 800 besökare.

I fjol besöktes Naturhistoriska museet av drygt 164 000 personer.

Sommaren 2018 var exceptionell med flera långa värmeperioder, vilket säkert bidrog till att locka fler besökare. Dessutom var Kajsaniemi utomhusträdgård och växthusen öppna för allmänheten hela året. Under de senaste åren har det gjorts en del renoveringar i trädgården, och sommaren 2017 var växthusen stängda i nästan två månader på grund av renoveringsarbeten.

De populära sommarguidningarna i Kajsaniemis förnyade utomhusträdgård lockade till sig 3 600 växtintresserade besökare, vilket är ett rekord.

I evenemanget Lummeyö (Näckrosnatten) väntade över 800 personer med spänning på att jättenäckrosen skulle blomma. Knoppen ville dock inte slå ut och blomma i närvaro av publiken, utan gjorde det först följande natt. Det hade publiken inget emot, utan intresset för näckrosor fortsatte även efter evenemanget.

Gumtäkt trädgård lockade till sig besökare inte bara på grund av den mångsidiga trädgården och den varma sommaren, utan även tack vare den nya kaféentreprenören (sommarkaféet Kumpu). Därtill var de geologiska samlingarna öppna i samband med olika evenemang i trädgården och under några dagar i månaden. Samlingarna finns i den stiliga herrgårdsbyggnaden. Man kan ta en titt på samlingarna lite oftare än tidigare när sommarsäsongen startar i början av maj. Öppettider och ytterligare information om Luomus alla evenemang finns på Det händer på Luomus.

Även olika evenemang, öppna verkstäder och informationsinslag som anordnats på besöksmålen lockade besökare under året.

Museet har även ett brett utbud av guidningar. Våra frilansguider leder både daghemsgrupper och skolbarn i olika åldrar samt många slags vuxengrupper, berättar Leena Gustavsson, publika teamets chef vid Luomus.

I fjol bokade man nästan 900 guidningar vid Luomus. Drygt 35 000 personer sammanlagt deltog i bokade guidningar, i guidningar som antingen var avgiftsfria eller ingick i inträdesavgiften, i öppna verkstäder och i evenemang som ordnades under skolornas sport- och höstlov.

Det finns överhuvudtaget ett ökat intresse för natur, naturkunskap och naturforskning. Det beror på att man i den offentliga debatten ger mycket mer utrymme för stora teman, så som klimatförändringen och sjätte utrotningsvågen samt människans roll i allt detta. Folk är allt mer intresserade av de här frågorna. Luomus ger upplevelser och vetenskaplig information om ämnet, säger Leif Schulman, direktör för Luomus.

Information om adresser till Luomus besöksmål, öppettider, inträdesavgifter och annat finns på adressen luomus.fi. Luomus är en del av Helsingfors universitet.

Ytterligare information:

  • Direktör Leif Schulman, tfn 02941 28884
  • Chef för publika teamet Leena Gustavsson, tfn 02941 28856