Klimatförändringen kan försämra duvhökens häckningsframgång

Väderleksförhållanden och skogshönstillgång har lika stor inverkan på duvhökens häckning. En hög skogshönstäthet och en torr försommar förbättrar häckningsframgången, medan en få skogshöns – som utgör viktiga byten för duvhöken – och en regnig sommar försämrar ungproduktionen

Pressmeddelande 2.10.2012

Helsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

Väderleksförhållanden och skogshönstillgång har lika stor inverkan på duvhökens häckning. En hög skogshönstäthet och en torr försommar förbättrar häckningsframgången, medan en få skogshöns – som utgör viktiga byten för duvhöken – och en regnig sommar försämrar ungproduktionen

- Eftersom klimatförändringen har förutspåtts öka regnmängderna och minska på skogshönsstammarna kan duvhökens häckningsframgång försämras i framtiden, berättar Aleksi Lehikoinen från Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet.

Situationen är dock inte den samma i alla delar av landet. I norra och östra Finland påverkas är duvhökarna beroende av skogshönsen än av väderförhållandena, medan situationen är den omvända i söder.

- Ifall skogshönsstammarna minskar betyder detta att duvhökarna lider mera i östra och norra Finland, preciserar Lehikoinen.

I undersökningen användes uppgifter över skogshönsstammarnas storlek insamlat i samband med vilttriangelinventeringar och rovfågeluppföljningens duvhöksmaterial. Dessutom användes även Meteorologiska Institutets väderuppgifter från 1989–2004. Utgående från uppgifterna förutspåddes duvhökens häckningsframgång till år 2050.

- De uppgifter jägarna och rovfågelringmärkarna samlat in ger ovärderlig information om de förändringar som sker i Finlands natur, tackar Lehikoinen de frivilliga som insamlat materialet.

Forskningsresultaten har publicerats på vetenskapstidskriftens Oecologias nätsidor och i forskningsarbetet deltog forskare från Helsingfors och Oslo universitet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Yrkeshögskolan Novia.

Tilläggsinformation:
Aleksi Lehikoinen, Naturhistoriska centralmuseet, aleksi.lehikoinen @ helsinki.fi, 09-191 28851 (på finska)
Harto Linden, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, harto.linden @ rktl.fi, 0205 751271, 0400-875089
Patrik Byholm, Yrkeshögskolan Novia, patrik.byholm @ novia.fi, 050-3466865 (på svenska

Länk till originalforskningen:
http://rd.springer.com/article/10.1007/s00442-012-2411-z

Länk till rovfågeluppföljningens sidor (Naturhistoriska centralmuseet):
http://www.luomus.fi/elaintiede/rengastus/tutkimus/petolintuseuranta.htm

Länk till skogshönsuppföljningens sidor (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet): http://www.rktl.fi/riista/riistavarat/metsakanalinnut_2011/

Helsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS: www.luomus.fi
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: www.rktl.fi
Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia: www.novia/aronia.fi

 

400_kanahaukan-poikaset_PatrikByholm-2

Duvhökens näste med ungar (bild: Patrik Byholm)