Kattugglans skyddsfärg beror på snöomständigheterna

En färsk forksningsrapport i tidsskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor. Under snöförhållanden syns bruna kattugglor betydligt bättre än gråa kattugglor medan denna skillnad är mindre tydlig under snöfria vinterförhållanden.

En färsk forksningsrapport i tidsskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor. Under snöförhållanden syns bruna kattugglor betydligt bättre än gråa kattugglor medan denna skillnad är mindre tydlig under snöfria vinterförhållanden.

Snötäcket påverkar många djurarters liv och många arter har anpassat sig på olika sätt till Nordens snörika vintrar. En ny publikation som baserar sig på civilvetenskap visar att den på sydligare breddgrader vanligare bruna kattugglan är synligare i snörika än i snöfria vinterförhållanden, medan denna effekt saknas för den gråa kattugglan som är vanligare på nordligare breddgrader.

– Grå färg verkar vara en viktig del av kattugglans anpassning till snörika förhållanden. Längre söderut där snötäcket är mera sporadiskt och vintrarna kortare ger brun färg en bättre skyddsfärg, berättar forskare Katja Koskenpato från Naturhistoriska centralmuseét Luomus, som är en del av Helsingfors universitet.

Snö­fat­ti­ga vint­rar gy­nar den bru­na kattugg­le­va­ri­an­ten

Forskningen utfördes genom att ta foton av bruna och gråa kattugglor på samma plats under snörika och snöfria förhållanden. Bilderna visades till frivilliga medborgare som ombads hitta ugglan så fort som möjligt från en serie bilder. I forskningen deltog över 5000 personer från hela världen.

En god skyddsfärg är till stor nytta för ugglor som vilar under dagen. Främst är det för att småfåglar mobbar och stör dem om de blir iakttagna, vilket leder till att de måste förbruka mera energi för att flytta sig. Skyddsfärgen hjälper även att undvika att bli byte för större rovfåglar, såsom duvhökar.

Klimatförändringen har redan förkortat den snötäckta vinterns längd i Finland och det har visat sig ha stor inverkan på bland annat kattugglans liv. Forskarna har kunnat påvisa att den bruna färgvarianten av kattuggla har blivit allmännare i Finland i förhållande till den gråa under de senaste decennierna.

– Resultaten hjälper oss att förstå denna långtida förändring. Snötäcket gav en tydlig fördel för de gråa kattugglorna. Snöfria vintrar gynnar däremot de bruna kattugglorna genom förändringar i det naturliga urvalet, sammanfattar akademiforskare Patrik Karell från Yrkeshögskolan Novia.

Mer in­for­ma­tion