Hjälp fladdermusforskare och bli insamlare för spillningsbanken

En finländsk forskningsgrupp söker frivilliga för att samla in prover av fladdermusspillning i hela Norden. Undersökningen utreder klimatförändringens inverkan på fladdermössens reproduktion och diet. Anmäl dig före slutet av maj!

En finländsk forskningsgrupp söker frivilliga för att samla in prover av fladdermusspillning i hela Norden. Undersökningen utreder klimatförändringens inverkan på fladdermössens reproduktion och diet. Anmäl dig före slutet av maj! 

Vem som helst som har tillgång till en fladdermuskoloni under sommaren kan delta i insamlingen av prover. Insamlingen fungerar i stora drag så här: insamlingspapper placeras under fladdermössens viloplats, och spillningskulor som fallit ner på pappret samlas regelbundet in i provrör. Vi skickar nödvändiga provtagningsinstrument och instruktioner för hur du kan hjälpa oss. Medan undersökningen pågår är det särskilt viktigt att inte störa fladdermössen i onödan. Allt insamlat material skickas i slutet av insamlingsperioden till Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet, som koordinerar spillningsbanken. Undersökningen börjar i maj och slutar i augusti, och du kan anmäla dig ända till slutet av maj.

Fokus på hur klimatförändringen påverkar fladdermössens reproduktion

Klimatförändringen påverkar alla organismers livsmiljöer, var arterna förekommer, hur utbredda de är och relationer mellan arter. Forskningsgruppen undersöker hur klimatförändringen påverkar det nordiska fladdermusbeståndet, eftersom fladdermössens aktiva säsong är kort på våra nordliga breddgrader. Å andra sidan har arterna också spridit sig längre söderut, så man kan undersöka skillnader mellan nordliga och sydliga förhållanden. Fladdermöss lever länge och förökar sig långsamt, så de är utmärkta modellarter för forskning om klimatförändringen. Fladdermössen i Norden är insektsätare och därför helt beroende av förekomsten av insekter. Att anpassa sig till förändringar i livsmiljön är ofta lättare för arter med en kort livscykel än för arter där generationsskiftena sker långsammare. Forskningsgruppen vill använda molekylära metoder för att undersöka hurdan föda fladdermössen äter och hur förekomsten av föda korrelerar med fladdermössens reproduktionsperiod.  För att kunna undersöka skillnader i diet i olika regioner och hos olika arter är avsikten att samla in spillningsprover från hela det nordliga området där fladdermöss förekommer.

Undersökningen görs vid Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet.

Anmäl dig: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97001/lomake.html

Mer information: doktorand Kati Suominen kati.suominen@helsinki.fi