Främlingar i natten - en ny däggdjursart kan ha upptäckts i Afrikas bergsskogar

En forskningsgrupp från Helsingfors universitet upptäckte i Taitabergen i Kenya en trädhyrax, som möjligen tillhör en för vetenskapen tidigare okänd art

En forskningsgrupp från Helsingfors universitet upptäckte i Taitabergen i Kenya en trädhyrax, som möjligen tillhör en för vetenskapen tidigare okänd art

Upptäckten, som är en del av ett forskningsprojekt kring Taitabergens nattaktiva däggdjur, publicerades i mitten av december i den vetenskapliga tidskriften Discovery.

Trädhyraxernas eller träddassarnas mångfald och ekologi är bristfälligt kända eftersom dessa djur, som påminner om stora marsvin men som är avlägset släkt med elefanterna, rör sig främst nattetid i trädens toppar i Afrikas tropiska skogar. Man visste från tidigare att de kan ropa med en ljudstyrka på över hundra decibel, men de så kallade ”strangled thwack”-lätena som spelats in i Taitas skogar har aldrig tidigare beskrivits.

In­spel­ning­ar­na av­slö­jar att Tai­tas träd­hy­rax­er sjung­ert

Trädhyraxernas sång kan pågå i över tolv minuter och den består av skilda läten som djuren kombinerar och upprepar på olika sätt.

– Djuren som sjunger är sannolikt hanar som lockar fortplantningsvilliga honor till sig, säger Hanna Rosti som tillbringade tre månader i Taitabergens skogar där hon följde de nattaktiva däggdjuren och spelade in deras läten.

Forskningsresultaten tyder på att de två populationerna av dvärggalago som lever i Taitabergen möjligen tillhör två olika arter. Galagoerna som tillhör den fåtaligare populationen har kontaktläten som påminner om dem hos den kenyanska kustdvärggalagon, en art som tidigare endast antogs förekomma i skogsområden i låglandet. Den andra populationen har speciella läten som inte med säkerhet ännu kunnat förknippas med någon för vetenskapen tidigare känd galagoart.

– När det gäller många av Afrikas nattaktiva små däggdjur är taxonomin bristfälligt känd och det finns flera populationer som ännu inte studerats alls, säger forskaren Henry Pihlström, som genomgick den komplicerade taxonomin hos trädhyraxer och galagoer för den nu publicerade artikeln.

Rosti, H.; Pihlström, H.; Bearder, S.; Pellikka, P.; Rikkinen, J. Vocalization Analyses of Nocturnal Arboreal Mammals of the Taita Hills, Kenya. Diversity 202012, 473.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion