En gäst från öster

I oktober 2010 påträffades i Träskända ett okänt djur, som sedan på Zoologiska museet konstaterades vara en stjärnbock (Anoplophora glabripennis). Denna stora långhorning är ursprungligen hemmahörande i Kina, men har senare spritt sig med handeln till både Europa och Nordamerika, och lyckats etablera sig på flera ställen. Larven lever i stammen av ett stort antal olika lövträd, popplar och deras släktingar förefaller vara favoriter; i Nordamerika har flera lönnarter angripits.

I oktober 2010 påträffades i Träskända ett okänt djur, som sedan på Zoologiska museet konstaterades vara en stjärnbock (Anoplophora glabripennis). Denna stora långhorning är ursprungligen hemmahörande i Kina, men har senare spritt sig med handeln till både Europa och Nordamerika, och lyckats etablera sig på flera ställen. Larven lever i stammen av ett stort antal olika lövträd, popplar och deras släktingar förefaller vara favoriter; i Nordamerika har flera lönnarter angripits. Eftersom arten är känd i Kina upp till den nordligaste provinsen Heilongjiang, skulle knappast Finlands klimat vara för strängt för den.

Det förefaller klart att baggen hade kommit till Träskända från Kina. Man hade importerat kinesiska stenplattor till platsen, och plattorna var packade i trälådor. På liknande sätt hade arten kommit år 2009 till Skåne.

Stjärnbocksangrepp kan orsaka stora skador på träden, både direkt och genom att göra träden mera mottagliga för sekundära angrepp. Därför har arten tagits med i karantänlistor, och observationer bör meddelas till myndigheterna, hos oss snarast Evira.

Ytterligare information kan fås från (på engelska): http://www.eppo.org./QUARANTINE/insects/Anoplophora_glabripennis/ANOLGL_ds.pdf

Foton av stjärnbocken för media: www.luomus.fi/info/media/kuvia/elainmuseo/kiinanrunkojaara.htm

Mera information:
Intendent Hans Silfverberg
Naturhistoriska centralmuseet, zoologi
hans.silfverberg @ helsinki.fi
tel. p. 09 191 28832

 

foton-Ritva Talman, Naturhistoriska centralmuseet

En stjärnbock (Anoplophora glabripennis) Foton: Ritva Talman, Naturihistoriska centralmuseet