Bivråkarna anländer till Finland

På Naturhistoriska centralmuseets Luomus nätsidor har man redan under två års tid kunnat följa med ett antal finländska bivråkars rörelsemönster som är försedda med satellitsändare. Under årens lopp har sammanlagt 15 olika bivråkar figurerat på sidorna.

23.05.2013 07:00 | Helsingin yliopisto |

På Naturhistoriska centralmuseets Luomus nätsidor har man redan under två års tid kunnat följa med ett antal finländska bivråkars rörelsemönster som är försedda med satellitsändare. Under årens lopp har sammanlagt 15 olika bivråkar figurerat på sidorna.

Som bäst håller de gamla bivråkarna på att återvända till Finland. Från övervintringsområdena i Afrika startade de i medlet av april. Den första fågeln att återvända till Finland var Jouko från Lavia som flög in över Finland på förmiddagen den 16.5.. Tiina från Jurva inträdde i finländskt luftrum som god tvåa tre dagar senare.

Bland satellitvråkarna finns även tre unga fåglar födda 2011 – Lars, Puff och Jaana. Enligt de senaste inkomna uppgifterna verkar det som om färden tillbaka till Finland var för tung för Puff, av allt att döma har hon nämligen dött när hon försökte ta sig över Sahara. Jaana har däremot redan hunnit till Polen där satelliterna lokaliserade henne på morgonen den 19.5.. Också Lars har påbörjat sin vårflyttning även om han tillsvidare inte hunnit längre än till Mauretanien. Det blir speciellt intressant att se ifall Jaana och Lars kommer att häcka för första gången i sommar, liksom hur långt från sina födelseorter de etablerar sig. Hans som föddes år 2012 och därmed är gruppens minsting torde bli kvar i Afrika över sommaren för att växa till sig.

I och med att Jaana nu återvänder till Finland är det första gången forskarna har möjlighet att jämföra en bivråkförälders (Jouko) och dess unges ruttval. Skillnaderna mellan far och dotter är slående: medan Jouko valt att återvända till Finland via en rutt öster om Svarta havet har Jaana valt flyga över västra Europa via Spanien och Frankrike. Den 9. maj höll Jaana kurs norrut över 3000 kilometer längre västerut än Jouko!

Forskare från Yrkeshögskolan Novia, Helsingfors universitet och Estación Biólogica de Doñana, C.S.I.C. i Spanien ansvarar för projektet.

 

Tilläggsuppgifter:

Patrik Byholm, Yrkeshögskolan Novia, patrik.byholm@novia.fi, 050-3466865

Jari Valkama, Naturhistoriska centralmuseet Luomus, jari.valkama@helsinki.fi, 09-191 28849

Bivråksprojektet

Bivråk (bild: Jouko Kivelä)