Museets bästa bitar

Favoriter, pärlor och skatter i ett och samma paket.

Målgrupper:

Första och andra stadiets läroanstalter, vuxnat

Gruppstorlek:
25 personer

Längd:
55 minuter

För guidningen har museets mest imponerande, kända och värdefulla objekt valts ut. Vi börjar med byggnadens historia, som vi går igenom närmare med vuxna. Med barngrupper håller vi historieandelen kort och fokuserar på utställningarnas höjdpunkter. 

Under guidningen belyser vi utställningarnas innehåll, berättar om museets viktiga samlingar och om den forskning som bedrivs vid museet. Under guidningen stannar vi också upp på en nattlig savann, där vi lyssnar till lätena av nattaktiva djur. Under rundturen besöker vi 3–4 utställningar.