Länge leve livet - guidning till livets historia

Livet som frodas på jorden har en lång och skiftesrik historia som väcker många slags frågor.

Målgrupper: 
Årskurserna 7–9, andra stadiets läroanstalter, vuxna  

Groppstorlek:
25 personer 

Längd:
55 minuter 

Tillsammans med guiden tar vi oss genom årmiljarder och observerar den biologiska mångfald som var typisk för varje tidsålder. Med hjälp av olika exempel funderar vi tillsammans över vad vi har gemensamt med de första djuren, eller hur långt borta vi hittar vår egen arts rötter. Varifrån kom syret till atmosfären? Hurdana var havens första organismer och hur såg de första arterna som erövrade landområdena ut? Hur kan vi dra slutsatsen att fåglar är dinosaurier?

Mer information för läraren

Guidningen sker vid utställningen Livets historia, där livets utveckling granskas genom händelser under de geologiska tidsperioderna. Istället för kronologisk framställning granskar utställningen intressanta biologiska utvecklingsriktningar och förändringar i planetens förhållanden. Begreppet evolution och anpassning och dess betydelse belyses genom många konkreta exempel och åskådliggörande prover. 

Guidningen fokuserar på evolutionen av ryggradslösa djur och ryggradsdjur samt funderar på orsakerna till och följderna av stora miljöomvälvningar i naturhistorien. Guidningens innehåll lämpar sig bäst för elever i årskurserna 7–9 och studerande på andra stadiet. Guidningen kan anpassas för elever i årskurserna 5 och 6.