Kajsaniemi trädgården i detalj

Växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård bjuder på en fläkt av tropikerna mitt i vardagen. Uteträdgården avslöjar släktbanden mellan växter och hemligheterna bakom mångfalden. Trädgårdens växter ingår i Luomus vetenskapliga växtsamlingar.
Växthus

I de tio växthusen kan du se några av de växter som växer i stekheta öknar, fuktiga regnskogar och tropiska våtmarker. Du får bland annat se jättenäckrosor, bananer, blommande kaktusar och köttätande växter.

Utöver upplevelsen får du lära dig mer om växterna. Palmsalens evolutionsstig leder dig genom växtrikets utvecklingshistoria och introducerar dig till levande fossiler. Se världens största frö och lär dig var pepparn växter. 
Karta över växthusen

 

Den historiska uteträdgården

Den mångfasetterade och ständigt föränderliga trädgården bjuder på rekreation och lugn året runt. Evolutionsträdgården runt centralträdgårdens bassänger berättar om växternas utveckling och klassificering. Sinnenas trädgård aktiverar lukt- och känselsinnena. I moss- och lavträdgården är det det småskaliga som är vackert. Trädgården ramas in av ett arboretum med urgamla tallar och ädla lövträd.

En stenträdgård med växter från soliga livsmiljöer ligger på den ljusa sluttningen väster om den botaniska museibyggnaden i sten. Stenträdgården anlades redan år 1884 och är den första i sitt slag i Finland.

 

Botaniska museet

I mitten av trädgården finns en historisk stenbyggnad som ursprungligen skulle bli ett kungligt slott och som numera är ett botaniskt museum. I det botaniska museet finns samlingar av torkade växter och svampar samt arbetsrum för forskare. Det botaniska museet är inte öppet för allmänheten.