Guidning vid Gumtäkt botaniska trädgård

Under guidningen reser vi jorden runt från Europa ända till Klippiga bergen i Nordamerika och exotiska Fjärran östern. Vi beundrar de traditionella växterna i herrgårdsparken och bekantar oss med ursprunget av många slags nyttoväxter.

Målgrupper: 
Alla åldrart

Gruppstorlek:
30 personer

Längd:
55 minuter

I Gumtäkt får du en tur runt jordklotet – i den geografiska trädgården kan du gå från Europa till de klippiga bergen i Nordamerika och ända till exotiska Fjärran östern. Samtidigt ser du miljöer och växtarter som är typiska för olika världsdelar och områden. 

I trädgården för kulturväxter växer många slags nyttoväxter, från matväxter till medicinalväxter. Kring herrgården kan du beundra växterna i den historiska herrgårdsmiljön. Under guidningen får du en bra överblick över de olika delområdena av den sex hektar stora trädgården. Under guidningen promenerar vi cirka en kilometer. Klä dig enligt vädret.