Fyra årstider

Aktivitetsbaserad guidning för daghemsgrupper vid utställningen Finlands natur

Målgrupper: 
Daghem (3–6 år) och förskolor 

Gruppstorlek:
25 personer

Längd:
55 minuter

Under guidningen går vi igenom Finlands årstider och vad som sker i naturen under dem. Vid den somriga sjön möter vi bävrarna och surrar själva som myggor. På hösten när naturen och djuren förbereder sig för vintern utreder vi vem som går i ide, vem som flyttar söderut och vem som får en vinterpäls. Mot våren kryper vi genom en snötunnel. Till slut trycker vi upp djurspår som varje deltagare får ta med sig hem.

Mer information för läraren

Under guidningen tar vi oss runt utställningen Finlands natur och sätter oss emellanåt och pratar med barnen om de olika årstiderna. Vi funderar på dofter, ljud och smaker som hör till sommaren och smakar på torkade blåbär. Vid kanten av en höstig åker ser vi hur trädets löv skiftar färg och fågeln får en ring runt sin fot inför sin flyttning. 

I ett vinterlandskap jämför vi djur i sommar- och vinterdräkt och föreställer oss hur det skulle kännas att krympa för vintern, som näbbmusen gör. Vi känner på taggarna hos en igelkott i dvala och på rävens mjuka vinterull. 

Till slut går vi till museets verkstad, där vi trycker upp spår av de djur som vi sett under rundturen. För tryckningen använder vi spårstämplar i naturlig storlek (björn, älg, hare), som vi doppar i svart färdigfärg och trycker på papper. Efter att arbetena fått torka en stund rullar vi ihop dem för gruppen att ta med.  

Jag utforskar min omgivning

Barnen ska ges möjligheter att klassificera, jämföra och rangordna saker och ting och att hitta och skapa lagbundenheter och förändringar.

Egna iakttagelser, upplevelser och erfarenheter i anslutning till lärmiljöerna hjälper barnen att förstå orsakssammanhang och att utvecklas som tänkande och lärande individer.

Syftet med miljöfostran är att stärka barnens förhållande till naturen, lära dem att bete sig ansvarsfullt i miljön och handleda dem att stegvis tillägna sig en hållbar livsstil.

Olika naturfenomen iakttas med flera sinnen och under olika årstider och man diskuterar och undersöker dem. Samtidigt lär sig barnen att använda begrepp som hör ihop med omgivningen. Genom att öva sig att känna igen olika växt- och djurarter stärks kunskapen om naturen.