Forskningsgrupper inom forskningsprogrammet för Biodiversity, Biogeography and Conservation

Forskningsprogrammet (Biodiversity, Biogeography and Conservation) undersöker mångfalden av arter inom olika organismgrupper, deras utbredningsområden och förändringar som sker bland arterna. Projekten fokuserar på hot som förorsakas av till exempel artutrotningen, spridningen av invasiva arter och klimatförändringen. I forskningen utnyttjas många metoder som är typiska för fält- och laboratorieforskning, och där organismernas anpassning kan undersökas till exempel genom experiment, genom att granska långa observationsserier eller med hjälp av modellering.