Förändring i luften

Guidningen tar oss genom den föränderliga världen, från mammutarnas landskap till nutiden.

Målgrupper: 
Årskurserna 7–9, andra stadiets läroanstalter, vuxna 

Gruppstorlek:
25 personer 

Längd:
55 minuter

Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är de största utmaningarna i vår tid. Hur avviker den pågående klimatförändringen från tidigare värmeperioder och på vilka sätt kan förändringen stävjas? Under guidens ledning går vi på djupet med dessa aktuella frågor och forskning i miljöförändring. Samtidigt bekantar vi oss med djuren som dominerade landskapet i Norden som inlandsisen hade lagt under sig. Guidningen sker vid utställningen Förändring i luften.

Mer information för läraren

Utställningen Förändring i luften är en forskningsbaserad utställning där den värmeperiod som började med att glaciären Weichsel drog sig tillbaka granskas i ljuset av forskningsresultat. Guidningen fokuserar uttryckligen på klimatförändringens miljökonsekvenser och forskning om dem. Under guidningen studeras också hur människan bidrar till miljöproblemen. Trots det tuffa motståndet spanar vi mot framtiden på ett lösningsinriktat sätt.   

Guidningen riktar sig till årskurserna 7–9 och studerande på andra stadiet. Guidningen kan anpassas för elever i årskurserna 5 och 6.