Ett år i Finlands natur

Årstiderna byter när vi reser genom Finland från de sydliga lundarna till de nordliga fjällen. På vilka sätt överlever djuren och växterna i de varierande förhållandena?

Målgrupper: 

Årskurserna 1–6, de som studerar finska språket och kulturen samt vuxna

Gruppstorlek

25 personer 

Längd: 

55 minuter 

Under guidningen bekantar vi oss med den finländska naturens särdrag och möter djurarter i sina egna livsmiljöer. Under guidens ledning reser vi genom årstiderna från södra Finland till fjällen i norr. Guidningen erbjuder en intressant naturutflykt både för skolelever och för resande i Finland, och är ett intressant besöksmål för varje museigäst. 

Mer information för läraren

Utställningen Finlands natur presenterar livsmiljöer från södra Finland till norra Lappland. Under guidningen bekantar vi oss med utställningens arter och deras levnadssätt, hör vi om ringmärkning av fåglar och fladdermöss samt granskar flera naturfenomen med hjälp av prover som kan beröras. Eleverna har möjlighet att titta på djurs pälsar, skallar och andra åskådliggörande prover.           

Guidningen riktar sig till årskurserna 1–6 och dess innehåll beaktar det som behandlas inom omgivningslära. Guidningen kan anpassas till årskurserna 7–9. Då fokuserar guidningen på livsmiljöer i Finlands natur.  

Guidningen lämpar sig väl för förberedande klasser och för dem som studerar finska språket och kulturen. Under guidningen bekantar vi oss med Finlands natur och dess särdrag. Fokus kan fästas vid betydelsen av friluftsliv och användning av naturen för rekreationsändamål i den finländska kulturen. Guidningens innehåll beaktar följande punkter i undervisningsplanen.