Djurforskarens mardröm –Flyktspel

Flyktspel för skolutflyktsgrupper 24.4.–31.5.2024.

Målgrupper: 
Årskurserna 1–6, högstadiet 

Gruppstorlek
30 personer

Längd: 
40 minuter

Naturhistoriska museets källare svämmar över av intressanta djurprover. Museer och forskare från hela världen lånar våra ben och andra prover för sina forskningsändamål. Nu är läget akut, transporten av proverna har redan beställts, men samlingarna är huller om buller. Teamintelligens behövs för att lösa situationen, tiden är knapp och klockan tickar. Kommer vi att få skallarna och pälsarna klara i tid?

I djurforskarens mardröm flyktspelet lär vi oss om användningen och betydelsen av naturvetenskapliga samlingar, samt får själva undersöka och lösa. Flyktspelet spelas i museets verkstadsrum.