Dinosauriernas värld

Vem gillar inte dinosaurier!

Målgrupper: 

Daghem (3–6 år) och förskolor 

Gruppstorlek:
25 personer

Längd:
55 minuter 

Under guidningen bekantar vi oss med dinosauriernas skelett och funderar tillsammans med barnen på dinosauriernas liv: hurdana dinosaurier har det funnits, hur rörde de sig och vad åt de? Vi grupperar dinosaurierna enligt matvanor, grundar en restaurang för dem, ritar och övar oss i dinosauriegång.

Mer information för läraren

Under guidningen reder vi ut skillnaden mellan ben och fossiler samt hur vi särskiljer mellan rovdinosaurier och växtätande dinosaurier. Vi grundar en restaurang för dinosaurierna och väljer ut lämpligt käk för varje dinosaurie. 

Barnen delas in i dinosaurielag med vilka vi spelar ett tärningsspel. Spelet avslöjar olika saker som inverkar på dinosauriernas liv. 

Vi övar oss också på hur dinosaurierna gick, gymnastiserar våra ansikten och tungor samt lär oss namnen på dinosaurierna som finns på utställningen. I slutet av guidningen gör vi varsin teckning av det som var mest intressant på utställningen, som vi kan ha kvar som minne. 

Om det finns många väldigt små barn i gruppen, kan tärningsspelet ersättas med en dockteaterföreställning av guiden. Guidningen sker vid utställningen Livets historia. 

Jag utforskar min omgivning

Barnen ska ges möjligheter att klassificera, jämföra och rangordna saker och ting och att hitta och skapa lagbundenheter och förändringar.

Egna iakttagelser, upplevelser och erfarenheter i anslutning till lärmiljöerna hjälper barnen att förstå orsakssammanhang och att utvecklas som tänkande och lärande individer.

Syftet med miljöfostran är att stärka barnens förhållande till naturen, lära dem att bete sig ansvarsfullt i miljön och handleda dem att stegvis tillägna sig en hållbar livsstil.

Olika naturfenomen iakttas med flera sinnen och under olika årstider och man diskuterar och undersöker dem. Samtidigt lär sig barnen att använda begrepp som hör ihop med omgivningen. Genom att öva sig att känna igen olika växt- och djurarter stärks kunskapen om naturen.

Jag och vår gemenskap

Barnen ska ges möjligheter att leva sig in i historiska händelser och situationer.
Utöver det förflutna och nutiden är det viktigt att fundera över framtiden och hur vi kan påverka och bidra till en hållbar framtid.