Gumtäkt geologiska samlingar

Luomus geologiska nationalsamlingar består av meteoriter, stenar, mineraler och fossil som kan beskådas i herrgårdsbyggnaden i Gumtäkt botaniska trädgård. Geologiska samling bevarar bevis om utvecklingen av jordens mineral- och organismmångfald från 4,5 miljarder år sedan till nutid.

Jordens och livets utveckling har lämnat sina spår i vår planets berggrund och jordavlagringar. De geologiska samlingarna presenterar jordskorpans naturliga kristallina föreningar, det vill säga mineraler, samt bergarter och fossil. Meteoritsamling  en lagrar information om jordens och andra himlakropparnas ursprung och utveckling.

De geologiska samlingarna består av ca 50 000 mineral- och stenexemplar, ca 700 meteoriter och 44 000 fossil- och benexemplar.

Öppettider och priser

De geologiska samlingarna är öppna för allmänheten under sommartid.

Inträdet till de geologiska samlingarna i Gumtäkt herrgård ingår i inträdesbiljetten till Gumtäkt botaniska trädgård. Också museikortet är giltigt som betalningsmedel.

Luomus geologiska samlingar

Utställningarna finns på två våningar – förflyttning genom trappa. 
Paleontologiska samlingarna finns på första våningen i herrgården och på andra våningen finner du bland annat meteoriter, mineraler och stenar. 

Den historiska byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad.

Den historiska herrgårdsbyggnaden

Herrgårdsbyggnaden är från år 1841 och har under årens lopp tjänat många olika syften. Idag fungerar herrgården som lokal för Naturhistoriska centralmuseets geologiska forsknings- och utställningsverksamhet. Många av de geologiska samlingarnas mest imponerande exemplar är utställda i herrgården i utställningsvitriner.