Program

Med rätt att teckna.
Symposium om finlandssvenskt teckenspråk
3-4 november 2022, Helsingfors universitet
Program

Symposiet arrangeras av ämnet nordiska språk vid Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet, i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Plats: Helsingfors universitet, Porthania, Universitetsgatan 3

OBS! Vi kommer att vara i salen PIV Suomen laki (på bottenplan) båda dagarna!

Symposiets språk är svenska, finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk. Tolkning ges mellan svenska och finlandssvenskt och finskt teckenspråk.

Torsdag 3.11

Porthania, Helsingfors universitet. Sal PIV Suomen Laki (på bottenplan)

Forskning i finlandssvenskt teckenspråk

8.30–9.30 Morgonkaffe och registrering

9.30 Symposiet öppnas, arrangörskommitténs välkomstord

Lieselott Nordman, Helsingfors universitet och Maria Andersson-Koski, Helsingfors universitet
Magdalena Kintopf-Huuhka Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Prefektens hälsning: Terhi Ainiala, Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet

 

Ordförande Lieselott Nordman

9.45
Från ”minoritetsspråk inom minoritetsspråk” till … ”språk”: Över 20 år av forskning i finlandssvenskt teckenspråk vid Helsingfors universitet
Jan-Ola Östman
, Helsingfors universitet

10.30
Hur hamnade vi här och vart är vi på väg?
Karin Hoyer
, Jyväskylä universitet

11.15
En språkminoritet formas – finlandssvensk teckenspråksgemenskap i 1800–1900-talets Finland
Hanna Lindberg
, Tammerfors universitet

11.45–13.25 Lunch till självkostnadspris

Ordförande Maria Andersson-Koski

13.25
Korpusbaserad forskning om teckenspråk i Norden – en kort historia och en glimt av framtiden.
Tommi Jantunen,
(inspelad presentation) Jyväskylä universitet

13.45
Finlandssvensk teckenspråkskorpus – hur är den uppbyggd och vad kan man göra med den?
Juhana Salonen,
Jyväskylä universitet & Lena Wenman, Jyväskylä universitet

14.15
Listkonstruktioner i Teckeneko-videor
Satu Siltaloppi,
Helsingfors universitet

14.45 Kaffe

Ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka

15.15
Vad revitaliseras? Språkanvändares beskrivning av repertoar och tillhörighet
Maria Andersson-Koski,
Helsingfors universitet

15.45 
Teckenspråksarbete och den finlandssvenska teckenspråksgemenskapen
Arttu Liikamaa,
Yrkeshögskolan Humak

16.15 Första dagen avslutas

Fredag 4.11

OBS! Uppdaterad information om platsen för symposiet på fredag 4.11!

Porthania, Helsingfors universitet. Sal PIV Suomen laki (på bottenplan).

Att leva som finlandssvensk teckenspråkig

9.00 
Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. – för finlandssvensk dövgemenskap i 20 år
Magdalena Kintopf-Huuhka,
Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Med rätt att teckna: tillgång till sitt eget språk

Del I Ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka

9.15
Juridiska perspektiv på språkliga rättigheter – finlandssvenskt teckenspråk i det språkpolitiska programmet 2022
Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet

09.45
Finlandssvensk + teckenspråkig = (o)möjlig ekvation? Språkliga rättigheter i praktiken
Pirkko Selin-Grönlund
, Finlands Dövas Förbund & Annika Aalto, Finlands Dövas Förbund

10.15 Paus

Del II Ordförande Maria Andersson-Koski

10.30
VIKKE – stöd och forskning för barns teckenspråksutveckling
Laura Kanto
, Jyväskylä universitet

11.00 
Ytteresse – tecken på distans
Tina Granvik-Storbacka
& Ellinor Westerlund & Marika Lassfolk, Ytteresse skola

11.30 
Titta en saga - Barnprogram på visuella villkor
Janne Kankkonen, Finlands Dövas Förbund

12.00–13.30 Lunch till självkostnadspris

Tolkning och översättning

Ordförande Lieselott Nordman

13.30 
Översättning till finlandssvenskt teckenspråk – utmaningar i processen
Lena Wenman
& Magdalena Kintopf-Huuhka

14.00
Arbetsvardagen som teckenspråkstolk
Jenny Derghokasian, Evantia

14.30
Tolkningstjänster ur ett systemperspektiv
Saija Kuronen
, Heriot Watt University

15.00 Kaffe

15.30
Paneldiskussion. Finlandssvenskt teckenspråk i dag och i morgon
Moderator: Annika Aalto, Finlands Dövas Förbund.

Paneldeltagare: Maja Andersson, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., Liisa Halkosaari, Humak, Janne Kankkonen, Finland Dövas Förbund, Juhana Salonen, Jyväskylä universitet, Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet.

16.45 Symposiet avslutas