Arrangörskommittén

Med rätt att teckna.
Symposium om finlandssvenskt teckenspråk
  • Lieselott Nordman (ordförande), universitetslektor i svenska och svensk översättning, Helsingfors universitet
  • Maria Andersson-Koski, doktorand i nordiska språk, Helsingfors universitet
  • Magdalena Kintopf-Huuhka, verksamhetsledare Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.