Anmälan

Med rätt att teckna.
Symposium om finlandssvenskt teckenspråk

På den här sidan anmäler du dig till symposiet. Symposiet är avgiftsfritt men kräver anmälan med tanke på de praktiska arrangemangen.

Om du har frågor kontakta oss gärna tsp2022@helsinki.fi.
Anmälningsblankett

Anmälningstiden har förlängts till 21.10!

Anmäl dig till symposiet med denna blankett Anmälningsblankett.

 

Kontakt

tsp2022@helsinki.fi

Tecknad video +358 45 1835 450 (Magdalena Kintopf-Huuhka, FST)