TSP2022

Med rätt att teckna. Symposium om finlandssvenskt teckenspråk äger rum den 3–4 november. Symposiet arrangeras av ämnet nordiska språk vid Helsingfors universitet i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Under symposiet presenteras aktuell forskning i och om finlandssvenskt teckenspråk. Därtill ger programmet en inblick i hur det är att leva som finlandssvensk teckenspråkig i Finland i dag.

Under symposiet hålls presentationer på svenska, finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk och tolkning arrangeras till svenska och finlandssvenskt teckenspråk.

Symposiet är gratis och öppet för alla intresserade, men förutsätter förhandsanmälan som görs på symposiets hemsida senast 17.10.

Varmt välkommen på symposium!

Välj program-fliken för att se det detaljerade symposieprogrammet.