Program

Pedaforum 2019

Tisdag 4 juni

09.00–17.00                                      Nätverksmöten
Plats: Exactum
16.30–21.00 Kvällsprogram (gäller endast anmälda): besök till accelerationslaboratoriet
och Gumtäkts botaniska trädgård med efterföljande cocktail.

Onsdag 5 juni

Posterutställning i Exactums entréhall, öppen hela dagen.

09.00–11.00 Nätverksmöten
Plats: Exactum
10.00– Registrering
Plats: Exactum entréhallen
09.00–11.00 Möte för pro-rektorerna
Plats: Exactum D123
11.00–12.00

Lunch*
Plats: Unicafe Exactum, Physicum och Chemicum
*Kaffe i entréhallen

12.00–12.45

Öppning och välkomsthälsning
Keynote: Akseli Huhtanen
Plats: Exactum A111 & B123, Physicum D101

13.00–14.15 Temasessioner, symposier och workshops I
Plats: Exactum & Physicum
14.15–14.45 Kaffe
14.45–15.30

Panel diskussion: Forskarförbundet
"Tiedepolitiikka ja korkeakoulutuksen tulevaisuus"
Plats: Exactum A111 & B123, Physicum D101

15.45–17.00 Temasessioner, symposier och workshops II
Plats: Exactum & Physicum

Kvällsprogram 5 juni

19.00– Kvällsevenemang: middag med musik och dans, Gamla studenthuset (gäller endast anmälda)

Torsdag 6 juni

Posterutställning i Exactums entréhall, öppen hela dagen.

08.45–10.00 Temasessioner, symposier och workshops III
Plats: Exactum & Physicum
10.15–11.30 Temasessioner, symposier och workshops IV
Plats: Exactum & Physicum
11.30–12.30

Lunch*
Plats: Unicafe Exactum, Physicum och Chemicum
*Kaffe i entréhallen

12.30–13.45 Temasessioner, symposier och workshops V
Plats: Exactum & Physicum
14.00–14.40 Keynote: Samuli Siltanen
Plats: Exactum A111 & B123, Physicum D101
14.40–15.20 Keynote: Minna Huotilainen
Plats: Exactum A111 & B123, Physicum D101
15.20–15.45 Avslutning
Plats: Exactum A111 & B123, Physicum D101

 

Vi har välkomnat följande slags bidrag:

1. Föredrag

  • A. Anföranden som presenterar empirisk eller teoretisk högskolepedagogisk forskning. I anförandet presenteras en studie eller en undersökning med anknytning till ämnesområdet. För presentationen inklusive diskussion reserveras 20 minuter. Presentationer med anknytning till samma ämnesområde sammanförs till parallella sessioner och i sessionen ingår också tid för diskussion.
  • B. Anföranden som presenterar god pedagogisk praxis. Anförandet kan behandla undervisningsexperiment som redan genomförts (t.ex. best practices eller lessons learned) eller planerade projekt. Även andra slags presentationer är välkomna. För presentationen inklusive diskussion reserveras 20 minuter. Presentationer med anknytning till samma ämnesområde sammanförs till parallella sessioner och i sessionen ingår också tid för diskussion.

2. Symposium

  • Ett symposium består av flera föredrag eller anföranden kring ett ämne. Den som vill föreslå ett symposium bestämmer temat och ansvarar för symposiet i sin helhet samt bjuder på egen bekostnad in sakkunniga till sessionen. Ett symposium kan fokusera på empirisk/teoretisk högskolepedagogisk forskning och/eller god pedagogisk praxis/goda pedagogiska projekt. Symposiets längd är 1 timme 15 minuter.

3. Workshop

  • I workshoppen behandlas det valda temat i interaktion med deltagarna på ett sätt som bestäms av förslagets upphovsperson(er). En workshop skiljer sig från en presentation i att deltagarna är aktivt medverkande aktörer. Ledaren för workshoppen kan på egen bekostnad även bjuda in andra sakkunniga att delta. Workshoppens längd är 1 timme 15 minuter. Ledaren beslutar om eventuella begränsningar i deltagarantalet.

4. Postrar och demonstrationer

  • Under konferensen har deltagarna tillfälle att bekanta sig med postrar och ta del av demonstrationer av olika slags undervisningsinnovationer. Postrarna kan presentera högskolepedagogisk forskning, god praxis och/eller olika slags utvecklingsprojekt inom studieadministration. Demonstrationerna kan bl.a. gälla fysiska eller virtuella modeller/applikationer/plattformar för läromedel, lärmiljöer eller lärsituationer. Postrarna och demonstrationerna placeras i entréhallen där de bildar en utställning. Presentatörerna ser själva till att deras postrar och demonstrationsutrustning transporteras till konferensen.