Pedaforum 2019

Välkommen

Välkommen till Pedaforum 2019 på Helsingfors universitets Campus Gumtäkt 5–6.6.2019! Deltagarna kan ordna nätverksmöten från och med 4.6.2019 innan konferensen börjar. Evenemanget syftar till att sprida kunskap om den universitetspedagogiska forskningen och om god praxis som främjar lärande och undervisning av hög kvalitet. Temadagarna bjuder på vetenskapsspecifika och vetenskapsöverskridande möten och möjligheter att samarbete. Vi hoppas på stort deltagande från experter inom undervisning, handledning och studieadministration, högskolestuderande och andra med ett intresse för högskoleundervisning. Du får ta del av de mest aktuella forsknibgsresultaten samt exempel på praktiska erfarenheter i workshopparna och föredragen.Temadagarna är trespråkiga (finska, svenska och engelska) och i diskussionerna strävar vi efter en fungerande flerspråkighet.