Om konferensen

Den nordisk-baltiska ISCAR-konferensen är ett regionalt akademiskt evenemang som ordnas vart tredje år av medlemmarna i International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), som för tillfället har verksamhet i de nordiska och baltiska länderna. I ISCARs anda erbjuder den nordisk-baltiska konferensen forskare som arbetar inom det breda fältet och traditionen av kulturhistorisk aktivitetsteori, kulturpsykologi och andra sociokulturella förhållningssätt en möjlighet att samlas och dela och diskutera sin forskning. 2019 ordnades den nordisk-baltiska ISCAR-konferensen i Trondheim i Norge, och sponsrades av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2016 ordnades ISCAR-konferensen i Helsingör i Danmark. Arrangören var Københavns Universitet.

Den nordisk-baltiska ISCAR-konferensen 2022 arrangeras av Pedagogiska fakulteten och dess expertgrupp Lärande, kultur och interventioner (LECI). Fakulteten ligger i centrala Helsingfors på Helsingfors universitets Centrumcampus och konferensen äger rum på Minervatorget på Brobergsterrassen.

Vi ordnar konferensen som en hybridkonferens med möjlighet att delta både på distans och på plats.