Personal

Vid institutet finns en kriminologisk enhet som är specialiserad på kriminalitet, en rättspolitisk forskingsenhet som forskar om rättsförhållandena, lagstiftningen och växelverkan mellan rätt och samhälle och en kriminalpolitisk forskningsenhet som forskar påföljdssystemet.

Direktör för institutet Kimmo Nuotio, professor

Janne Kivivuori, professor
Antti Latvala, biträdande professor

Aaro Beuker, planerare
Aurora Järvinen, doktorand
Markus Kaakinen, forskardoktor
Ilari Kolttola, planerare (på arbetsledighet)
Sophie Litvak, doktorand
Ilona Nissinen, doktorand
Matti Näsi, universitetslektor
Anna Raeste, planerare
Iina Sahramäki, forskardoktor
Karoliina Suonpää, forskardoktor (på arbetsledighet)
Maiju Tanskanen, forskardoktor
Miisa Törölä, universitetsforskare
Teemu Vauhkonen, doktorand
Emma Villman, doktorand

Essi Pentikäinen, forskningsassistent
Minja Purhonen, forskningsassistent
Kaisla Saartenoja, forskningsassistent

Kati Rantala, forskningsdirektör
Riikka Koulu, biträdande professor

Noora Alasuutari, doktorand (på arbetsledighet)
Lotta Hautamäki, forskadoktor
Maija Helminen, universitetslektor (på arbetsledighet)
Aino Jauhiainen, doktorand
Inka Järvikangas, projektplanerare
Anna Kylmäluoma, forskardoktor
Tomi Lehtimäki, forskadoktor
Karoliina Majamaa, universitetsforskare
Jatta Muhonen, doktorand
Yaira Obstbaum, forskardoktor
Laura Sarasoja, doktorand
Sofia Selkämaa, planerare
Virve Toivonen, universitetslektor

Aino Askolin, forskningsassistent

Piia Aitta, forskardoktor
Chris Carling, planerare
Anna Halén, projektplanerare
Kristiina Koivukari, forskardoktor
Jukka Könönen, universitetsforskare
Riku Laine, doktorand
Nino Lindström, systemspecialist
Tiina Malin, projektplanerare
Frida Emilia Kuusisto Mäkelä, projektplanerare
Sasu Tyni, universitetsforskare

Sylvia Ikonen, forskningsassistent
Riikka Lihjamo, forskningsassistent