Personal
Vid institutet finns en kriminologisk enhet som är specialiserad på kriminalitet, en rättspolitisk forskingsenhet som forskar om rättsförhållandena, lagstiftningen och växelverkan mellan rätt och samhälle och en kriminalpolitisk forskningsenhet som forskar påföljdssystemet.

Direktör för institutet Kimmo Nuotio, professor

Janne Kivivuori, professor
Antti Latvala, biträdande professor

Aurora Järvinen, doktorand
Markus Kaakinen, forskardoktor
Ilari Kolttola, planerare
Sophie Litvak, doktorand
Ilona Nissinen, doktorand
Matti Näsi, universitetslektor
Anna Raeste, planerare
Karoliina Suonpää, forskardoktor
Maiju Tanskanen, doktorand
Teemu Vauhkonen, doktorand
Emma Villman, doktorand

Aaro Beuker, forskningsassistent
Minja Purhonen, forskningsassistent

Kati Rantala, forskningsdirektör
Riikka Koulu, biträdande professor

Noora Alasuutari, doktorand (på arbetsledighet)
Kaijus Ervasti, universitetsforskare (på arbetsledighet)
Terhi Esko, forskardoktor
Maija Helminen, universitetslektor (på arbetsledighet)​​​​​​​
Aino Jauhiainen, doktorand
Inka Järvikangas, projektplanerare
Anna Kylmäluoma, forskardoktor
Karoliina Majamaa, universitetsforskare
Jatta Muhonen, doktorand
Yaira Obstbaum, forskardoktor
Laura Sarasoja, doktorand
Sofia Selkämaa, projektplanerare
Virve Toivonen, universitetslektor

Rakel Jylhä-Vuorio, forskningsassistent
Otava Ojanperä, forskningsassistent
Kaisla Saartenoja, forskningsassistent
 

Piia Aitta, forskardoktor
Chris Carling, planerare
Monica Fagerlund, doktorand
Kristiina Koivukari, forskardoktor
Jukka Könönen, universitetsforskare
Riku Laine, doktorand
Nino Lindström, systemspecialist
Tiina Malin, projektplanerare
Frida Emilia Kuusisto Mäkelä, projektplanerare
Saila Tuomala, doktorand
Sasu Tyni, universitetsforskare

Anna Halén, forskningsassistent
Sylvia Ikonen, forskningsassistent
Jenna Kenttälä, forskningsassistent
Anton Lagrilliere, forskningsassistent
Riikka Lihjamo, forskningsassistent