Personal

Vid institutet finns en kriminologisk enhet som är specialiserad på kriminalitet, en rättspolitisk forskingsenhet som forskar om rättsförhållandena, lagstiftningen och växelverkan mellan rätt och samhälle och en kriminalpolitisk forskningsenhet som forskar påföljdssystemet.

Direktör för institutet Kimmo Nuotio, professor

Janne Kivivuori, professor
Antti Latvala, biträdande professor

Aaro Beuker, planerare
Aurora Järvinen, doktorand
Ilari Kolttola, planerare (på arbetsledighet)
Sophie Litvak, doktorand
Ilona Nissinen, doktorand
Matti Näsi, universitetslektor
Anna Raeste, planerare
Iina Sahramäki, forskardoktor
Karoliina Suonpää, forskardoktor (på arbetsledighet)
Maiju Tanskanen, forskardoktor (på arbetsledighet)
Miisa Törölä, universitetsforskare
Emma Villman, doktorand

Essi Pentikäinen, forskningsassistent
Kaisla Saartenoja, forskningsassistent

Kati Rantala, forskningsdirektör
Riikka Koulu, biträdande professor

Noora Alasuutari, doktorand
Jenni Hakkarainen, forskardoktor
Lotta Hautamäki, forskadoktor
Maija Helminen, universitetslektor
Aino Jauhiainen, doktorand
Inka Järvikangas, projektplanerare
Anna Kylmäluoma, forskardoktor
Tomi Lehtimäki, forskadoktor
Karoliina Majamaa, universitetsforskare
Jatta Muhonen, doktorand
Yaira Obstbaum, forskardoktor
Laura Sarasoja, doktorand
Sofia Selkämaa, planerare
Virve Toivonen, universitetslektor

Aino Askolin, forskningsassistent
Minka Ohtonen, forskningsassistent

Piia Aitta, forskardoktor
Chris Carling, planerare
Anna Halén, projektplanerare (på arbetsledighet)
Jukka Könönen, universitetsforskare
Riku Laine, doktorand
Nino Lindström, systemspecialist
Tiina Malin, doktorand
Frida Emilia Kuusisto Mäkelä, projektplanerare
Eero Wallinmaa, projektplanerare

Sylvia Ikonen, forskningsassistent
Riikka Lihjamo, forskningsassistent