Personal
Vid institutet finns en kriminologisk enhet som är specialiserad på kriminalitet, en rättspolitisk forskingsenhet som forskar om rättsförhållandena, lagstiftningen och växelverkan mellan rätt och samhälle och en brottspåföljders forskningsenhet som forskar påföljdssystemet.

Direktör för institutet Kimmo Nuotio, professor

Janne Kivivuori, professor
Antti Latvala, biträdande professor

Mikko Aaltonen, forskningsdirektör
Aurora Järvinen, doktorand
Markus Kaakinen, forskardoktor
Ilari Kolttola, planerare
Sophie Litvak, doktorand
Ilona Nissinen, doktorand
Matti Näsi, universitetslektor
Anna Raeste, planerare
Karoliina Suonpää, forskardoktor
Maiju Tanskanen, doktorand
Teemu Vauhkonen, doktorand
Janne Vepsäläinen, projektplanerare
Emma Villman, doktorand

Linda Anning, forskningsassistent
Aaro Beuker, forskningsassistent
Minka Ohtonen, forskningsassistent
Essi Pentikäinen, forskningsassistent

Kati Rantala, forskningsdirektör
Riikka Koulu, biträdande professor

Noora Alasuutari, doktorand
Kaijus Ervasti, universitetsforskare (på arbetsledighet)
Terhi Esko, forskardoktor
Aino Jauhiainen, doktorand
Inka Järvikangas, projektplanerare
Karoliina Majamaa, universitetsforskare
Yaira Obstbaum, forskardoktor
Laura Sarasoja, doktorand
Virve Toivonen, universitetslektor

Anton Lagrillière, forskningsassistent
Otava Ojanperä, forskningsassistent
Kaisla Saartenoja, forskningsassistent
Sofia Selkämaa, forskningsassistent
Minni Teerikangas, forskningsassistent

Olli-Pekka Aaltonen, systemspecialist (på arbetsledighet)
Piia Aitta, forskardoktor
Chris Carling, planerare
Monica Fagerlund, doktorand
Jukka Könönen, universitetsforskare
Nino Lindström, systemspecialist
Tiina Malin, projektplanerare
Frida Emilia Kuusisto Mäkelä, projektplanerare
Sasu Tyni, universitetsforskare

Anna Halén, forskningsassistent