Kontaktuppgifter

Institutet för kriminologi och rättspolitik finns på Universitetets centrumcampus, på Snellmansgatan 10.
Post- och besöksadress

PB 16 (Snellmansgatan 10)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitetets växel)

Personal

Kontaktuppgifterna för institutets personal hittas på sidan Personal.