Publikationer

Institutet för kriminologi och rättspolitik har två publikationsserier: Katsauksia och Tutkimuksia. I serien Katsauksia publiceras översikter oftast som nätpublikationer. I serien Tutkimuksia publiceras undersökningar som har genomgått extern referentgranskning.
Nya publikationer