Forskning

Vid institutet finns en kriminologisk enhet som är specialiserad på kriminalitet, en rättspolitisk forskingsenhet som forskar om rättsförhållandena, lagstiftningen och växelverkan mellan rätt och samhälle och en kriminalpolitisk forskningsenhet som forskar påföljdssystemet.

Institutets forskningsverksamhet grundar sig i regel på rättsväsendets, statsförvaltningens, polisens och andra statistikmyndigheters register och dokument samt enkäter till befolkningen och särskilda grupper.

Nya publikationer