Forskning
Vid institutet finns en kriminologisk enhet som är specialiserad på kriminalitet och påföljdssystemet och en allmän enhet som forskar om rättsförhållanden, lagstiftning och växelverkan mellan rätt och samhälle.

Institutets forskningsverksamhet grundar sig i regel på rättsväsendets, statsförvaltningens, polisens och andra statistikmyndigheters register och dokument samt enkäter till befolkningen och särskilda grupper.

Nya publikationer