Krav på kunskaper i inhemska språk vid antagningen av studerande

Fakulteten kan besluta att de språkkunskaper som visats i ett urvalsprov på finska eller svenska är tillräckliga när det gäller kunskaper i ett inhemskt språk.

I fråga om Humanistiska fakultetens, Beteendevetenskapliga fakultetens och Medicinska fakultetens utbildningsprogram och ämneslärarutbildningen är det möjligt att avvika från dessa språkkunskapskrav.

Enskilda språklärares utlåtanden om den sökandes språkkunskaper godkänns inte, eftersom de inte är jämförbara på samma sätt som de standardiserade språkproven.

 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska som ger högskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i finska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (finska) i finländsk studentexamen ELLER minst cum laude approbatur i provet i finska som andraspråk.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i finska i Reifeprüfung-/Abiturprüfung-examen ELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska.
 • I IB-examen finska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER finska som A2-eller B-språk med minst vitsordet 5 ELLER finska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I EB-examen finska som LI-språk med godkänt vitsord (4).
 • Språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 70 sp studier i finska språket vid enhögskola ELLER vitsordet cum laude approbatur ELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på finska.
 • Högskoleexamen med finska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på finska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
  • Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 4 i samtliga delområden
  • Motsvarande språkprov hos språkcentrums språktjänster vid HU eller ett annat finländskt universitet-delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper: Medeltal färdighetsnivå 5 (C1) på skalan 1–6
 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som ger högskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (svenska) i finländsk studentexamen ELLER minst cum laude approbatur i provet i svenska som andraspråk.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i svenska i Reifeprüfung-/Abiturprüfung-examenELLER minst vitsordet 8 i det muntliga provet i svenska.
 • I IB-examen svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER svenska som A2-eller B-språk med minst vitsordet 5 ELLER svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I EB-examen svenska som LI-språk med godkänt vitsord.
 • Språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Högskoleexamen på svenska.
 • Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på svenska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
  • Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 4 i samtliga delområden
  • Motsvarande språkprov hos språkcentrums språktjänster vid HU ellerett annat finländskt universitet-delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper: Medeltal färdighetsnivå 5 (C1) på skalan 1–6
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies): Godkänt