Coppélie Cocqs forskning eftersträvar en ökad medvetenhet om kulturell pluralism

Enligt professor Coppélie Cocq hjälper sociala medier och mobila lösningar ursprungsfolk och minoriteter att hantera maktstrukturer.

Vad handlar din forskning om?

Jag forskar i användning av digitala medier bland ursprungsfolk och minoriteter. Det som särskilt intresserar mig är hur sociala medier och mobila lösningar hjälper dessa grupper att ifrågasätta, hantera och utmana etablerade auktoriteter och maktstrukturer.

Därutöver är jag intresserad av flerspråkighet och hur digitala medier kan bidra till språkinlärning och därmed den språkliga mångfalden.

Vilka effekter har din forskning?

Trots att kulturell mångfald och flerspråkighet alltid har varit en del av våra samhällen, uttrycker det mesta av det vi ser och upplever i offentliga miljöer en normativ homogenitet och likformighet.

Genom min forskning vill jag öka medvetenheten om och synligheten av den mångfald av kulturer och språk som formar våra samhällen.

Vad inspirerar dig mest inom ditt område just nu?

Något jag inspireras av är ursprungssamhällenas starka engagemang och aktivism för att angripa de miljöproblem som vi alla berörs av och deras sätt att tillhandahålla sin kunskap för att bidra till en lösning.

Jag får en hel del motivation från unga forskares arbete för att utveckla och främja digital etnologisk forskning och forskning om ursprungsfolk.

 

Coppélie Cocq är professor i etnologi vid Humanistiska fakulteten.

Se Coppélie Cocqs installationsföreläsning den 29 maj 2019.

Bekanta dig också med de andra nya professorerna.