Alexanderinstitutet hör till Humanistiska fakulteten

Alexanderinstitutet, det nationella forskningsinstitutet för Rysslands- och Östeuropastudier, är sedan årets början knutet till Humanistiska fakulteten som en fristående institution.

Alexanderinstitutet utvecklar, bedriver och koordinerar mångvetenskaplig forskning och utbildning som gäller Ryssland, Östeuropa och Centralasien. Institutet leder Spetsforskningsenheten för Rysslandsforskning 2012–2017 som finansieras av Finlands Akademi.

Alexanderinstitutet satsar också på samverkan med samhället och är en viktig samarbetspartner för beslutsfattare, den offentliga förvaltningen, näringslivet och medborgarsamhället. Det senaste exemplet är sammanslutningen RussiaHUB Helsinki som samlar Rysslandsexpertisen i Helsingforsregionen.

– Rysslandsforskningen i Finland hör till världstoppen. Anknytningen till Humanistiska fakulteten skapar möjligheter för ett ännu tätare samarbete mellan Alexanderinstitutets och fakultetens forskare både inom forskning och inom undervisning, konstaterar Humanistiska fakultetens dekanus Arto Mustajoki.

– Det blir en ny synergi som ytterligare förstärker Rysslandsforskningens betydelse vid Helsingfors universitet. Det för oss närmare vårt mål att bli en instans som ställer agendan i den internationella vetenskapsdebatten. Vår uppgift som facilitator över fakultets- och campusgränserna är oförändrad – vi kan också i fortsättningen bidra till lösningar på globala utmaningar som klimatförändringen eller säkerhetspolitiska frågor, konstaterar direktören för Alexanderinstitutet Markku Kivinen.